DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "update"
Có bài viết48 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 2 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»
 1. vB4Mance Part 4: The Basics - Understanding vBulletin4 PHP Script and HostingvB4Mance Part 4: The Basics - Understanding vBulletin4 PHP Script and Hosting [Bài viết]
  In my earlier tech blog posts I’ve covered a wide array of topics – mostly focused on vBulletin4 databases and how to improve their performance. We talked about

 2. Uninstall CloudLinux on CpanelUninstall CloudLinux on Cpanel [Bài viết]
  It is not hard to install CloudLinux, but you will found more step to uninstall it. Before you convert CloudLinux back to normal Centos, you shall check if your box come with CloudLinux, /u

 3. Cài firmware password cho Macbook ProCài firmware password cho Macbook Pro [Bài viết]


 4. Install AVG AntivirusInstall AVG Antivirus [Bài viết]
  A. Install AVG Antivirus

 5. Install F-Prot AntivirusInstall F-Prot Antivirus [Bài viết]
  A. Install F-Prot Antivirus 1. Install F-Prot cd /usr/local rm -fr fp-Linux.x86.32-ws.tar.gz f-prot wget http://files.f-prot.com/fi

 6. Install ClamAV AntivirusInstall ClamAV Antivirus [Bài viết]
  A. Install ClamAV 1. Install EPEL repo

 7. DirectAdmin - [tools] update.scriptDirectAdmin - [tools] update.script [Bài viết]
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 2006,2007 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permi

 8. MySQL Commands MySQL Commands [Bài viết]
  Handy MySQL Commands Description C

 9. Scanning for rootkits with rkhunterScanning for rootkits with rkhunter [Bài viết]
  Installation cd ~/sources wget http://sourceforge.net/projects/rkhunter/files/rkhunter/latest Extract tar xvfz rkhunter-1.3.8.t

 10. Chỉnh giờ trên ESXi ServerChỉnh giờ trên ESXi Server [Bài viết]
  1) Double click VMware vSphere Client

 11. Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1)Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1) [Bài viết]
  How to install OTRS 3.1 on CentOS 6.2 – Part 1

 12. Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ?Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ? [Bài viết]
  1.PHP handler là gì ? Khi chạy một site PHP,

 13. cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide [Bài viết]
  cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide Sections 01. Installation 02. Structure 03. Versions 04. Logs 05. Processes 06. Tomcat manager 07. War

 14. Cách Đổi Nameserver (DNS) và thông tin tên miền quốc tếCách Đổi Nameserver (DNS) và thông tin tên miền quốc tế [Bài viết]
  Đối với domain onlinenic : Đăng nhập vào Domain Control tại địa chỉ https://domain.digipower.vn với Tên miền và mật khẩu của bạn . Nếu muốn đổi Name

 15. Migrate or Upgrade Joomla 1.5 to 1.6Migrate or Upgrade Joomla 1.5 to 1.6 [Bài viết]
  Requirements Please, please save yourself (and possibly your clients) a lot

 16. vB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced CachingvB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced Cac... [Bài viết]
  vB4Mance Part 5: Advanced vBull

 17. How to Install ffmpegHow to Install ffmpeg [Bài viết]
  This post will provide you with the instructions to download and install ffmpeg, ffmpeg-php, flvtool, lame, mplayer, libogg, libvorbis, mencoder, and other codecs used with ffmpeg.

 18. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 19. Cập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux RepositoryCập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux Repository [Bài viết]
  Bạn có thể cập nhật CentOS hệ thống 6

 20. Hàm Mail() không sử dụng đượcHàm Mail() không sử dụng được [Bài viết]
  Hàm Mail() không sử dụng được trên share hosting linux :

(trang 2 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»

Knowledge Management