DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "update scripts"
Có bài viết70 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 4 của 4)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | tiếp theo | »»
 1. Hướng dẫn tối ưu VBB 3.xHướng dẫn tối ưu VBB 3.x [Bài viết]
  This article will only touch on things you can do to the vBulletin software in order to reduce the server load on your server without sacrificing some of the features you love about vBulletin. Ple...

 2. vB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB ConversionvB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB Conversion [Bài viết]
  Project Difficulty: Advanced Users Requirements: Major database changes, database backup is a must! Version: vBulletin4 only! Do not run on vB 3

 3. vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB 4.0vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB... [Bài viết]
  The new vBulletin 4.0 boasts a lot of new changes such as CSS-friendly styles, multi-content search and o

 4. Optimize MySQL (< 2G RAM)Optimize MySQL (< 2G RAM) [Bài viết]
  [mysqld] local-infile=0 skip-locking query_cache_limit=1M query_ca

 5. DirectAdmin - hướng dẫn cài đặtDirectAdmin - hướng dẫn cài đặt [Bài viết]
  DirectAdmin Installation Guide

 6. Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! [Bài viết]
  Khi sử dụng Roundcube và login báo lỗi DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! Lấy thông tin pass root mysql từ DirectAdmin:

 7. Error connecting to IMAP server: localhost. 111 : Connection refusedError connecting to IMAP server: localhost. 111 : Connection refused [Bài viết]
  1) Kiểm tra /usr/sbin/imapd có tồn tại và được cấp quyền execute chưa (+x): [root@use

 8. Login được với squirrelmail (imap) , nhưng với webmail/Outlook (pop) thì báo lỗi. Login được với squirrelmail (imap) , nhưng với webmail/Outlook (pop) t... [Bài viết]
  Phải reset lại permission của Mail: cd /usr/local/directadmin/scripts ./se

 9. Error connecting to IMAP server: localhost. 115 : Operation now in progressError connecting to IMAP server: localhost. 115 : Operation now in progress [Bài viết]
  + Nguyên nhân : Lỗi này do xuất phát từ PHP: [error] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to localhost:143 in /var/www/html/squirrelmail-1.4.2/function/imap_general

 10. vBSEO Optimization TipsvBSEO Optimization Tips [Bài viết]
  Here are several options that may help to add extra efficiency for your vBSEO installation: Move rewrite ru

(trang 4 của 4)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | tiếp theo | »»

Knowledge Management