DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "update scripts"
Có bài viết70 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 3 của 4)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | tiếp theo | »»
 1. DirectAdmin - Convert Cpanel Backup to DirectAdminDirectAdmin - Convert Cpanel Backup to DirectAdmin [Bài viết]
  This tool works by converting cPanel user backups to DirectAdmin user backups. This tool is designed to read all data directly from the cPanel

 2. Bash scriptsBash scripts [Bài viết]
  1. Hello World Bash Shell Script First you need to find out where is y

 3. Chỉnh giờ trên ESXi ServerChỉnh giờ trên ESXi Server [Bài viết]
  1) Double click VMware vSphere Client

 4. Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1)Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1) [Bài viết]
  How to install OTRS 3.1 on CentOS 6.2 – Part 1

 5. Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ?Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ? [Bài viết]
  1.PHP handler là gì ? Khi chạy một site PHP,

 6. cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide [Bài viết]
  cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide Sections 01. Installation 02. Structure 03. Versions 04. Logs 05. Processes 06. Tomcat manager 07. War

 7. Cách Đổi Nameserver (DNS) và thông tin tên miền quốc tếCách Đổi Nameserver (DNS) và thông tin tên miền quốc tế [Bài viết]
  Đối với domain onlinenic : Đăng nhập vào Domain Control tại địa chỉ https://domain.digipower.vn với Tên miền và mật khẩu của bạn . Nếu muốn đổi Name

 8. Hướng dẫn sử dụng Control Plesk 10Hướng dẫn sử dụng Control Plesk 10 [Bài viết]


 9. Migrate or Upgrade Joomla 1.5 to 1.6Migrate or Upgrade Joomla 1.5 to 1.6 [Bài viết]
  Requirements Please, please save yourself (and possibly your clients) a lot

 10. vB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced CachingvB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced Cac... [Bài viết]
  vB4Mance Part 5: Advanced vBull

 11. How to Install ffmpegHow to Install ffmpeg [Bài viết]
  This post will provide you with the instructions to download and install ffmpeg, ffmpeg-php, flvtool, lame, mplayer, libogg, libvorbis, mencoder, and other codecs used with ffmpeg.

 12. CPANEL with XSLT PHPCPANEL with XSLT PHP [Bài viết]
  SSH vào Server sử dụng WHM/Cpanel bằng quyền root , chạy EasyApache từ dòng lệnh và thêm thông số sau (sẽ kích hoạt option XSLT cho PHP trên Cpanel ): CUCUSTOM_PHP_F

 13. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 14. Cơ bản về Bash Scripting trong LinuxCơ bản về Bash Scripting trong Linux [Bài viết]
  1. Hello World Bash Shell Script First you need to find out where is your bash interpreter located. Enter the following into your command

 15. Lighttpd 1.5.0 and linux-aio Lighttpd 1.5.0 and linux-aio [Bài viết]
  1.5.0 sẽ là một chiến thắng lớn cho tất cả người sử dụng. Nó sẽ được linh hoạt hơn trong việc xử lý và sẽ có cải tiến lớn cho các t

 16. Cập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux RepositoryCập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux Repository [Bài viết]
  Bạn có thể cập nhật CentOS hệ thống 6

 17. Setup Network Bonding on CentOS 5.xSetup Network Bonding on CentOS 5.x [Bài viết]


 18. How to disable (or re-enable) the Windows Scripting Host [Server 2003]How to disable (or re-enable) the Windows Scripting Host [Server 2003] [Bài viết]
  How to disable (or re-enable) the Windows Scripting Host: The program, Noscript.exe

 19. Hàm Mail() không sử dụng đượcHàm Mail() không sử dụng được [Bài viết]
  Hàm Mail() không sử dụng được trên share hosting linux :

 20. Cài đặt Percona MySqlCài đặt Percona MySql [Bài viết]
  make a backup copy of /etc/init.d/mysql make a backup of your /var/lib/mysql directory (check for sufficient free space) (this is just a precaution, removing MySQL does not del

(trang 3 của 4)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | tiếp theo | »»

Knowledge Management