DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "php 5.3"
Có bài viết81 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 4 của 5)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tiếp theo | »»
 1. php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryphp: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open sha... [Bài viết]
  + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1

 2. xcache litespeedxcache litespeed [Bài viết]
  zend_extension = "/opt/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so" [xcache.admin] xcache.admin.auth = Off xcache.admin.user = "xcache" xcache.admin.pass = "

 3. Hàm Mail() không sử dụng đượcHàm Mail() không sử dụng được [Bài viết]
  Hàm Mail() không sử dụng được trên share hosting linux :

 4. Cài đặt Percona MySqlCài đặt Percona MySql [Bài viết]
  make a backup copy of /etc/init.d/mysql make a backup of your /var/lib/mysql directory (check for sufficient free space) (this is just a precaution, removing MySQL does not del

 5. Thiếp lập remote MySQL trên DirectAdminThiếp lập remote MySQL trên DirectAdmin [Bài viết]
  Note that the above guide will only grants da_admin on the "localhost", meaning you have to already be on that remote mysql server to use the account. We'll need to add another acccess hsot (ip) ...

 6. Hướng dẫn tối ưu VBB 3.xHướng dẫn tối ưu VBB 3.x [Bài viết]
  This article will only touch on things you can do to the vBulletin software in order to reduce the server load on your server without sacrificing some of the features you love about vBulletin. Ple...

 7. vB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB ConversionvB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB Conversion [Bài viết]
  Project Difficulty: Advanced Users Requirements: Major database changes, database backup is a must! Version: vBulletin4 only! Do not run on vB 3

 8. vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB 4.0vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB... [Bài viết]
  The new vBulletin 4.0 boasts a lot of new changes such as CSS-friendly styles, multi-content search and o

 9. DirectAdmin - hướng dẫn cài đặtDirectAdmin - hướng dẫn cài đặt [Bài viết]
  DirectAdmin Installation Guide

 10. Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong Wordpress Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong Wordpress [Bài viết]
  Plugin mang tên WP Mail SMTP. Bạn có thể vào mục Plugi

 11. Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong phpBBSử dụng gửi mail bằng SMTP trong phpBB [Bài viết]
  1 Ví dụ khi sử dụng SMTP bằng 1 acc SMTP trong phpBB

 12. Sử dụng class smtp thay thế cho mail()Sử dụng class smtp thay thế cho mail() [Bài viết]
  - Trong PHP ta có thể gởi mail theo hai cách, cách 1 dùng hàm có sẵn của PHP, cách nầy đơn giản dễ hiểu, cách 2 là gỡi mail dùng smtp để gởi. Các 1 thường b...

 13. Tại sao hàm mail() bị disable trên HostTại sao hàm mail() bị disable trên Host [Bài viết]
  Trên các plan shared hosting, sử dụng mail chỉ phục vụ được ở mục basic nhất và do chia sẽ cho rất nhiều khách hàng shared nên khi nhiều khách hàng gửi mail

 14. Error connecting to IMAP server: localhost : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not Error connecting to IMAP server: localhost : php_network_getaddresses: getaddrin... [Bài viết]
  Mở file /etc/hosts , kiểm tra dòng sau có hay không: 127.0.0.1 localhost

 15. Webmail session times outWebmail session times out [Bài viết]
  Mở file : /var/www/html/webmail/inc/config.security.php Và tìm giá trị sau:

 16. ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/smarty/Smarty.class.php:589)ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_template... [Bài viết]
  ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/sm

 17. ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169)ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. ... [Bài viết]
  ERROR (2): Header may not contain more than a single header, new line detected. (/webmail/inc/inc.php:169) + Cách fix: Mở: /var/www/html/webmail/inc/inc.php, đến dòng 169.

 18. Webmail quotas don't match actual quotasWebmail quotas don't match actual quotas [Bài viết]
  + Cách fix: Mở file: /var/www/html/webmail/inc/config.php thay đổi giá trị $quota_limit theo nhu cầu muốn sử dụng, ví dụ: $quota_limit = 20480;

 19. Error connecting to IMAP server: localhost. 115 : Operation now in progressError connecting to IMAP server: localhost. 115 : Operation now in progress [Bài viết]
  + Nguyên nhân : Lỗi này do xuất phát từ PHP: [error] PHP Warning: fsockopen(): unable to connect to localhost:143 in /var/www/html/squirrelmail-1.4.2/function/imap_general

 20. vBSEO Optimization TipsvBSEO Optimization Tips [Bài viết]
  Here are several options that may help to add extra efficiency for your vBSEO installation: Move rewrite ru

(trang 4 của 5)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tiếp theo | »»

Knowledge Management