DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "php 5.3"
Có bài viết81 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 3 của 5)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tiếp theo | »»
 1. Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ?Định nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ? [Bài viết]
  1.PHP handler là gì ? Khi chạy một site PHP,

 2. cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide [Bài viết]
  cPanel Tomcat JSP and Servlets Guide Sections 01. Installation 02. Structure 03. Versions 04. Logs 05. Processes 06. Tomcat manager 07. War

 3. Hướng dẫn cài đặt forum VbulletinHướng dẫn cài đặt forum Vbulletin [Bài viết]
  Bước 1: Chuẩn bị 1. Điều kiện thứ 1 là bạn phải có m

 4. Hướng dẫn cài đặt Joomla 2.5.6 trên hostingHướng dẫn cài đặt Joomla 2.5.6 trên hosting [Bài viết]
  Joomla! là một nền tảng mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người dùng có thể dễ dàng so

 5. Hướng dẫn cài đặt wordpress lên hosting LinuxHướng dẫn cài đặt wordpress lên hosting Linux [Bài viết]
  Hướng dẫn cài đặt wordpress lên hosting Linux

 6. Hướng dẫn Upload và cài đặt Joomla lên hostHướng dẫn Upload và cài đặt Joomla lên host [Bài viết]
  Bước 1: download bản Joomla về máy của bạn .bạn thể vào trang chính của joomla link download .( ở

 7. vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / 5.1 vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / ... [Bài viết]
  In an earlier blog entry on “vB High Performance” for vBulletin4 I provided a general overview of

 8. Upgrade from Joomla 1.0 to 1.5Upgrade from Joomla 1.0 to 1.5 [Bài viết]
  In this tutorial we will show you how to upgrade from Joomla 1.0.x to Joomla 1.5.x.

 9. vB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced CachingvB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced Cac... [Bài viết]
  vB4Mance Part 5: Advanced vBull

 10. Alternative PHP Cache ( APC Cache )Alternative PHP Cache ( APC Cache ) [Bài viết]
  * Server sử dụng DirectAdmin : wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.9.tgz tar zxvf APC-*.tgz cd APC-* /usr/local/bin/phpize ./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --wit

 11. How to Install ffmpegHow to Install ffmpeg [Bài viết]
  This post will provide you with the instructions to download and install ffmpeg, ffmpeg-php, flvtool, lame, mplayer, libogg, libvorbis, mencoder, and other codecs used with ffmpeg.

 12. CPANEL with XSLT PHPCPANEL with XSLT PHP [Bài viết]
  SSH vào Server sử dụng WHM/Cpanel bằng quyền root , chạy EasyApache từ dòng lệnh và thêm thông số sau (sẽ kích hoạt option XSLT cho PHP trên Cpanel ): CUCUSTOM_PHP_F

 13. Hướng dẫn upload source code trên hosting linuxHướng dẫn upload source code trên hosting linux [Bài viết]
  Để upload source code lên hosting có thể dùng rất nhiều chương trình như CuteFTP, FlashFXP, FileZilla, FTPclient .,.... ở đây chúng tôi xin hướng dẫn upload bằng 2 cách :...

 14. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 15. Allow remote access to MY SQL database via DirectAdminAllow remote access to MY SQL database via DirectAdmin [Bài viết]
  MySQL is a popular choice of database for use in web applications, and is a central component of the widely used LAMP web application software stack—LAMP is an acronym for

 16. Hướng dẫn upload source code lên hostingHướng dẫn upload source code lên hosting [Bài viết]


 17. Cài đặt Xcache trên CentosCài đặt Xcache trên Centos [Bài viết]
  wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz tar zxvf xcache-*.tar.gz

 18. kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP từ Plesk 10 cho tên miền kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP từ Plesk 10 cho tên miền [Bài viết]
  1./Login to Plesk control panel. 2./Click on "We

 19. Bật URL UTF-8 trên IIS support php (fast-cgi)Bật URL UTF-8 trên IIS support php (fast-cgi) [Bài viết]
  Enable URL URF-8 on IIS 7 + FastCgi: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\w3svc\Parameters /v FastCGIUtf8ServerVariables /t REG_MULTI_SZ

 20. Fatal error: Allowed memory size of xxxx bytes exhaustedFatal error: Allowed memory size of xxxx bytes exhausted [Bài viết]
  + Error : Fatal error: Allowed memory size of xxxxxxxx bytes exhausted (tried to allocate 44 b

(trang 3 của 5)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | tiếp theo | »»

Knowledge Management