DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "optimize mysql"
Có bài viết50 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 2 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»
 1. Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 2)Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 2) [Bài viết]
  How to install OTRS 3.1 on CentOS 6.2 – Part 2

 2. Converting table to InnoDB: “The used table type doesn’t support FULLTEXT indexes”Converting table to InnoDB: “The used table type doesn’t support FULLTEXT in... [Bài viết]
  - Error message: mysql> ALTER TABLE test ENGINE=InnoDB; ERROR 1214: The used table type doesn't support FULLTEXT indexes The sol

 3. Hướng dẫn cài đặt forum VbulletinHướng dẫn cài đặt forum Vbulletin [Bài viết]
  Bước 1: Chuẩn bị 1. Điều kiện thứ 1 là bạn phải có m

 4. Hướng dẫn cài đặt Joomla 2.5.6 trên hostingHướng dẫn cài đặt Joomla 2.5.6 trên hosting [Bài viết]
  Joomla! là một nền tảng mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP và sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL, cho phép người dùng có thể dễ dàng so

 5. Hướng dẫn sử dụng Control Plesk 10Hướng dẫn sử dụng Control Plesk 10 [Bài viết]


 6. Hướng dẫn sử dụng Cpanel 11Hướng dẫn sử dụng Cpanel 11 [Bài viết]


 7. Hướng dẫn Upload và cài đặt Joomla lên hostHướng dẫn Upload và cài đặt Joomla lên host [Bài viết]
  Bước 1: download bản Joomla về máy của bạn .bạn thể vào trang chính của joomla link download .( ở

 8. vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / 5.1 vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / ... [Bài viết]
  In an earlier blog entry on “vB High Performance” for vBulletin4 I provided a general overview of

 9. Upgrade from Joomla 1.0 to 1.5Upgrade from Joomla 1.0 to 1.5 [Bài viết]
  In this tutorial we will show you how to upgrade from Joomla 1.0.x to Joomla 1.5.x.

 10. vB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced CachingvB4Mance Part 5: Expert Level - Boosting vBulletin Performance with Advanced Cac... [Bài viết]
  vB4Mance Part 5: Advanced vBull

 11. /usr/local/mysql/bin/mysqld: error while loading shared libraries: libaio.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory/usr/local/mysql/bin/mysqld: error while loading shared libraries: libaio.so.1: ... [Bài viết]
  Error : /usr/local/mysql/bin/mysqld: error while loading shared libraries: libaio.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory Solutions:

 12. cPanel Log LocationscPanel Log Locations [Bài viết]
  cPanel Log File Locations This is a shortlist of various log files for various applications on your Cpanel VPS. cPanel Installation Logs: /var

 13. configure: error: Cannot find libmysqlclient library under /usrconfigure: error: Cannot find libmysqlclient library under /usr [Bài viết]
  configure: error: Cannot find libmysqlclient library under /usr *Fix: ln -s /usr/lib64/libmysqlclient.so /usr/lib/libmysqlclient.so Hoặc thêm " --with-libdir=lib64" vào

 14. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 15. Allow remote access to MY SQL database via DirectAdminAllow remote access to MY SQL database via DirectAdmin [Bài viết]
  MySQL is a popular choice of database for use in web applications, and is a central component of the widely used LAMP web application software stack—LAMP is an acronym for

 16. Cài đặt Xcache trên CentosCài đặt Xcache trên Centos [Bài viết]
  wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz tar zxvf xcache-*.tar.gz

 17. reading initial communication packetreading initial communication packet [Bài viết]
  Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 110

 18. error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared object fileerror while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared o... [Bài viết]
  + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.15 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1

 19. php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryphp: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open sha... [Bài viết]
  + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1

 20. xcache litespeedxcache litespeed [Bài viết]
  zend_extension = "/opt/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so" [xcache.admin] xcache.admin.auth = Off xcache.admin.user = "xcache" xcache.admin.pass = "

(trang 2 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»

Knowledge Management