DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "optimize mysql"
Có bài viết50 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 1 của 3)     «« |  Prev | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»
 1. Hướng dẫn truy cập MySQL từ xa (Remote MySQL)Hướng dẫn truy cập MySQL từ xa (Remote MySQL) [Bài viết]
  Remote MySQL hữu ích trong các trường hợp khi bạn cần kết nối tới MySQL Database từ các chương trình MySQL client của PC như Navicat, SQL Maestro, MySQL GUI Tool v.

 2. 5 vấn đề làm cho website hoạt động chậm5 vấn đề làm cho website hoạt động chậm [Bài viết]
  Nhận biết làm thế nào để nâng hiệu năng website là một điều quan trọng. Chúng tôi thường hay dùng các công cụ như P3 Profile, Knowing how to improve your website's p...

 3. Hướng dẫn tăng tốc WordPress toàn diệnHướng dẫn tăng tốc WordPress toàn diện [Bài viết]


 4. Hướng dẫn sử dụng PHPMyadmin để import / export database MySQL Hướng dẫn sử dụng PHPMyadmin để import / export database MySQL [Bài viết]
  Hướng dẫn thực hiện import/export( hay còn được gọi là backups/restore) chỉ riêng database MySQL thông qua công cụ có sẵn trên môi trường hosting hiện nay đó l...

 5. CustomBuild 2.0 FAQ CustomBuild 2.0 FAQ [Bài viết]
  CustomBuild 2.0 FAQ

 6. Error : "asm/atomic.h: No such file or directory"Error : "asm/atomic.h: No such file or directory" [Bài viết]
  When trying to compile php 5.3, if you get this error:

 7. mysqld: InnoDB: Error number 22 means 'Invalid argument'.mysqld: InnoDB: Error number 22 means 'Invalid argument'. [Bài viết]
  Error when custom mount mysql data path to new disk. Set innodb_use_native_aio=0 in my.cnf Restart MySQL .

 8. How to decrease InnoDB shutdown timesHow to decrease InnoDB shutdown times [Bài viết]


 9. vB4Mance Part 4: The Basics - Understanding vBulletin4 PHP Script and HostingvB4Mance Part 4: The Basics - Understanding vBulletin4 PHP Script and Hosting [Bài viết]
  In my earlier tech blog posts I’ve covered a wide array of topics – mostly focused on vBulletin4 databases and how to improve their performance. We talked about

 10. DirectAdmin - [tools] update.scriptDirectAdmin - [tools] update.script [Bài viết]
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 2006,2007 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permi

 11. MySQL Command Bash scriptMySQL Command Bash script [Bài viết]


 12. Mysqldump BackupMysqldump Backup [Bài viết]
  1. Backup Mysql database:

 13. Mysql show list of databasesMysql show list of databases [Bài viết]
  MySQL command to show list of databases on server

 14. MySQL Commands MySQL Commands [Bài viết]
  Handy MySQL Commands Description C

 15. Recover MySQL InnoDB database from ibdata1 and frmRecover MySQL InnoDB database from ibdata1 and frm [Bài viết]
  Trước hết là làm một bản sao lưu của file ibdata1

 16. Hướng dẫn tạo tài khoản Reseller, hosting trong DirectAdmin-VPS LinuxHướng dẫn tạo tài khoản Reseller, hosting trong DirectAdmin-VPS Linux [Bài viết]


 17. Một số Lỗi thông dụng về library file khi compile PHP - PHP compilation errorsMột số Lỗi thông dụng về library file khi compile PHP - PHP compilati... [Bài viết]


 18. cpmysqladmin had an unknown errorcpmysqladmin had an unknown error [Bài viết]
  /scripts/checkperlmodules –full –force /scripts/mysqlup –force /scripts/perlinstaller –force DBD::mysql /scripts/rpmup –force;/scripts/sysup –force; /scripts/upcp –fo

 19. DirectAdmin - Convert Cpanel Backup to DirectAdminDirectAdmin - Convert Cpanel Backup to DirectAdmin [Bài viết]
  This tool works by converting cPanel user backups to DirectAdmin user backups. This tool is designed to read all data directly from the cPanel

 20. Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1)Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 1) [Bài viết]
  How to install OTRS 3.1 on CentOS 6.2 – Part 1

(trang 1 của 3)     «« |  Prev | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»

Knowledge Management