DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "optimize"
Có bài viết13 được tìm thấy cho truy vấn của bạn:
 1. 5 vấn đề làm cho website hoạt động chậm5 vấn đề làm cho website hoạt động chậm [Bài viết]
  Nhận biết làm thế nào để nâng hiệu năng website là một điều quan trọng. Chúng tôi thường hay dùng các công cụ như P3 Profile, Knowing how to improve your website's p...

 2. Hướng dẫn tăng tốc WordPress toàn diệnHướng dẫn tăng tốc WordPress toàn diện [Bài viết]


 3. CustomBuild 2.0 FAQ CustomBuild 2.0 FAQ [Bài viết]
  CustomBuild 2.0 FAQ

 4. DirectAdmin - [tools] update.scriptDirectAdmin - [tools] update.script [Bài viết]
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 2006,2007 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permi

 5. Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 2)Cài đặt OTRS 3.1 trên CentOS 6.2 (Part 2) [Bài viết]
  How to install OTRS 3.1 on CentOS 6.2 – Part 2

 6. vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / 5.1 vB4Mance Part 3: Database performance, vB benchmark with Percona XtraDB / 5.5 / ... [Bài viết]
  In an earlier blog entry on “vB High Performance” for vBulletin4 I provided a general overview of

 7. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 8. Cài đặt Xcache trên CentosCài đặt Xcache trên Centos [Bài viết]
  wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz tar zxvf xcache-*.tar.gz

 9. xcache litespeedxcache litespeed [Bài viết]
  zend_extension = "/opt/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so" [xcache.admin] xcache.admin.auth = Off xcache.admin.user = "xcache" xcache.admin.pass = "

 10. Hướng dẫn tối ưu VBB 3.xHướng dẫn tối ưu VBB 3.x [Bài viết]
  This article will only touch on things you can do to the vBulletin software in order to reduce the server load on your server without sacrificing some of the features you love about vBulletin. Ple...

 11. vB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB ConversionvB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB Conversion [Bài viết]
  Project Difficulty: Advanced Users Requirements: Major database changes, database backup is a must! Version: vBulletin4 only! Do not run on vB 3

 12. vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB 4.0vB4mance Part 1 : Helping communities grow, performance data model changes in vB... [Bài viết]
  The new vBulletin 4.0 boasts a lot of new changes such as CSS-friendly styles, multi-content search and o

 13. Optimize MySQL (< 2G RAM)Optimize MySQL (< 2G RAM) [Bài viết]
  [mysqld] local-infile=0 skip-locking query_cache_limit=1M query_ca


Knowledge Management