DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "libmysqlclient.so.16"
Có 1 bài viết được tìm thấy cho truy vấn của bạn:
  1. php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryphp: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open sha... [Bài viết]
    + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1


Knowledge Management