DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "hướng dẫn tạo tại khoản FTP trên plesk 10"
Có bài viết357 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 18 của 18)     «« | trước | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»
 1. Admin - Creating Groups and Public Folders Admin - Creating Groups and Public Folders [Bài viết]
  Hướng dẫn quản lý các Nhóm Người dùng và các thư mục dùng chung trong Admin của IceWarp Mail :

 2. Admin - Creating and managing mailing listsAdmin - Creating and managing mailing lists [Bài viết]
  Hướng dẫn tạo và quản lý Mailling List trong Admin IceWarp MailServer:

 3. Managing Your Calendar with the IceWarp WebClientManaging Your Calendar with the IceWarp WebClient [Bài viết]
  Hướng dẫn sử dụng Calendar trong WebMail:

 4. Admin - User Account Creation and ManagementAdmin - User Account Creation and Management [Bài viết]
  Hướng dẫn quản lý và tạo tài khoản Mail trong Amin IceWarp Mail Ser...

 5. Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong Wordpress Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong Wordpress [Bài viết]
  Plugin mang tên WP Mail SMTP. Bạn có thể vào mục Plugi

 6. Sử dụng gửi mail bằng SMTP trong NukeSử dụng gửi mail bằng SMTP trong Nuke [Bài viết]
  Trong một số trường hợp máy chủ của bạn không có hàm mail hoặc hàm mail bị chặn. Để có thể gửi mail được bạn cần cấu hình

 7. Sử dụng class smtp thay thế cho mail()Sử dụng class smtp thay thế cho mail() [Bài viết]
  - Trong PHP ta có thể gởi mail theo hai cách, cách 1 dùng hàm có sẵn của PHP, cách nầy đơn giản dễ hiểu, cách 2 là gỡi mail dùng smtp để gởi. Các 1 thường b...

 8. Tại sao hàm mail() bị disable trên HostTại sao hàm mail() bị disable trên Host [Bài viết]
  Trên các plan shared hosting, sử dụng mail chỉ phục vụ được ở mục basic nhất và do chia sẽ cho rất nhiều khách hàng shared nên khi nhiều khách hàng gửi mail

 9. Error connecting to IMAP server: localhost : php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Name or service not Error connecting to IMAP server: localhost : php_network_getaddresses: getaddrin... [Bài viết]
  Mở file /etc/hosts , kiểm tra dòng sau có hay không: 127.0.0.1 localhost

 10. Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED!Roundcube error: DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! [Bài viết]
  Khi sử dụng Roundcube và login báo lỗi DATABASE ERROR: CONNECTION FAILED! Lấy thông tin pass root mysql từ DirectAdmin:

 11. Chuyển webmail mặc định sang SquirrelmailChuyển webmail mặc định sang Squirrelmail [Bài viết]
  Mở file /etc/httpd/conf/extra/httpd-alias.conf Thay đổi sau: Alias /webmail /var/ww

 12. Error connecting to IMAP server: localhost. 111 : Connection refusedError connecting to IMAP server: localhost. 111 : Connection refused [Bài viết]
  1) Kiểm tra /usr/sbin/imapd có tồn tại và được cấp quyền execute chưa (+x): [root@use

 13. Webmail session times outWebmail session times out [Bài viết]
  Mở file : /var/www/html/webmail/inc/config.security.php Và tìm giá trị sau:

 14. Login được với squirrelmail (imap) , nhưng với webmail/Outlook (pop) thì báo lỗi. Login được với squirrelmail (imap) , nhưng với webmail/Outlook (pop) t... [Bài viết]
  Phải reset lại permission của Mail: cd /usr/local/directadmin/scripts ./se

 15. ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/smarty/Smarty.class.php:589)ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_template... [Bài viết]
  ERROR (512): Smarty error: problem creating directory "tmp/_cached_templates" (/webmail/sm

 16. 500 Internal Server Error500 Internal Server Error [Bài viết]
  + Nguyên nhân 1: Do set quyền (chmod) sai: Server chỉ cho phép xem trên trình duyệt trực tiếp vào các file có chmod 644 và 755 (là có thể có quyền write mà không

 17. Tên miền Quốc Tế là gì?Tên miền Quốc Tế là gì? [Bài viết]
  Tên miền quốc tế: Là tên miền được cấp phát do Tổ chức Quản lý Tên miền Quốc tế ICANN (

(trang 18 của 18)     «« | trước | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»

Knowledge Management