DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "hướng dẫn tạo tại khoản FTP trên plesk 10"
Có bài viết357 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 16 của 18)     «« | trước | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»
 1. DOMAIN NAME (Tên miền)DOMAIN NAME (Tên miền) [Bài viết]


 2. Hiển thị ngày tháng trong history commandHiển thị ngày tháng trong history command [Bài viết]
  echo 'export HISTTIMEFORMAT="%d/%m/%y %T "' >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

 3. Cài đặt Percona MySqlCài đặt Percona MySql [Bài viết]
  make a backup copy of /etc/init.d/mysql make a backup of your /var/lib/mysql directory (check for sufficient free space) (this is just a precaution, removing MySQL does not del

 4. Thiếp lập remote MySQL trên DirectAdminThiếp lập remote MySQL trên DirectAdmin [Bài viết]
  Note that the above guide will only grants da_admin on the "localhost", meaning you have to already be on that remote mysql server to use the account. We'll need to add another acccess hsot (ip) ...

 5. Restore database bị lỗi fontRestore database bị lỗi font [Bài viết]
  Website sau khi restore xong thì toàn bộ bị lỗi font chữ , có thể do những nguyên nhân sau: 1- Do restore database không chọn hỗ trợ UTF8 . => Up file SQL lên S

 6. Hướng dẫn tối ưu VBB 3.xHướng dẫn tối ưu VBB 3.x [Bài viết]
  This article will only touch on things you can do to the vBulletin software in order to reduce the server load on your server without sacrificing some of the features you love about vBulletin. Ple...

 7. vB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB ConversionvB4mance Part 2: vBulletin4 Optimization - Basic Guide to InnoDB Conversion [Bài viết]
  Project Difficulty: Advanced Users Requirements: Major database changes, database backup is a must! Version: vBulletin4 only! Do not run on vB 3

 8. Video-Hướng dẫn thay đổi Skin trong control DirectAdmin của ResellerVideo-Hướng dẫn thay đổi Skin trong control DirectAdmin của Reseller [Bài viết]
  Changing control panel skins

 9. Video-Hướng dẫn gửi tin đến các User Hosting từ Reseller DirectAdminVideo-Hướng dẫn gửi tin đến các User Hosting từ Reseller DirectAdmi... [Bài viết]
  Messaging users

 10. Video-Hướng dẫn quản lý backup user Hosting của ResellerVideo-Hướng dẫn quản lý backup user Hosting của Reseller [Bài viết]
  Managing user backups

 11. VIdeo-Hướng dẫn xem thống kê tài nguyên sử dụng của Reseller DirectAdminVIdeo-Hướng dẫn xem thống kê tài nguyên sử dụng của Reseller Dir... [Bài viết]
  Viewing reseller statistics

 12. Video-Hướng dẫn quản lý ticket từ User Host gửi của Reseller DirectAdminVideo-Hướng dẫn quản lý ticket từ User Host gửi của Reseller Direc... [Bài viết]
  Managing support tickets

 13. Hướng dẫn edit các thông số cho phép của ResellerHướng dẫn edit các thông số cho phép của Reseller [Bài viết]
  Modifying a reseller

 14. Hướng dẫn tạo và quản lý các Packages cấp cho ResellerHướng dẫn tạo và quản lý các Packages cấp cho Reseller [Bài viết]
  -Phải tạo các Packages này trước thì mới tạo được Reseller Managing reseller packages

 15. Hướng dẫn tạo Reseller trong DirectadminHướng dẫn tạo Reseller trong Directadmin [Bài viết]
  Creating a reseller

 16. Hướng dẫn xoá user có cùng cấp Admin trong DirectadminHướng dẫn xoá user có cùng cấp Admin trong Directadmin [Bài viết]
  Deleting an Administrator

 17. Hướng dẫn khoá user có cùng cấp Admin trong DirectadminHướng dẫn khoá user có cùng cấp Admin trong Directadmin [Bài viết]
  Suspending an Administrator

 18. Hướng dẫn thay đổi mật khẩu của Admin trong DirectadminHướng dẫn thay đổi mật khẩu của Admin trong Directadmin [Bài viết]
  Changing your Admin password

 19. Hướng dẫn tạo thêm user Admin trong DirectAdminHướng dẫn tạo thêm user Admin trong DirectAdmin [Bài viết]
  Creating an Administrator

 20. Hướng dẫn quản lý record DNS trên DirectadminHướng dẫn quản lý record DNS trên Directadmin [Bài viết]
  Managing DNS

(trang 16 của 18)     «« | trước | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»

Knowledge Management