DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "hướng dẫn tạo tại khoản FTP trên plesk 10"
Có bài viết357 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 15 của 18)     «« | trước | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»
 1. Cài đặt Module streaming H264 trên một máy chủ CpanelCài đặt Module streaming H264 trên một máy chủ Cpanel [Bài viết]
  Module

 2. Gửi, Chuyển/Nhận Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao DịchGửi, Chuyển/Nhận Tiền Trong PayPal và Cách Tính Phí Giao Dịch [Bài viết]
  Gửi và chuyển tiền giữa các tài khoản PayPal là một hoạt động thường xuyên khi bạn thanh toán và

 3. Hướng dẫn clear cache DNS trên máy cá nhânHướng dẫn clear cache DNS trên máy cá nhân [Bài viết]
  Windows® XP, 2000, or Vista® Open the Start menu. Go to Run. If you do not see the Run command in Vista, search for "run" in the

 4. Cài đặt Xcache trên CentosCài đặt Xcache trên Centos [Bài viết]
  wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz tar zxvf xcache-*.tar.gz

 5. Cập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux RepositoryCập nhật BIOS và firmware Sử dụng Dell Linux Repository [Bài viết]
  Bạn có thể cập nhật CentOS hệ thống 6

 6. Setup Network Bonding on CentOS 5.xSetup Network Bonding on CentOS 5.x [Bài viết]


 7. Hướng dẫn restore database MSSQL trên plesk 10Hướng dẫn restore database MSSQL trên plesk 10 [Bài viết]


 8. kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP từ Plesk 10 cho tên miền kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP từ Plesk 10 cho tên miền [Bài viết]
  1./Login to Plesk control panel. 2./Click on "We

 9. Xem mật khẩu account admin PleskXem mật khẩu account admin Plesk [Bài viết]
  To obtain the current 'admin' password, execute this command in command prompt: Quote:

 10. Cấu hình Plesk 9.x hoạt động trên IIS7.0-7.5Cấu hình Plesk 9.x hoạt động trên IIS7.0-7.5 [Bài viết]
  Plesk 9.x on IIS7: Add the following to my disksecurity.xml <Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Windows\assembly" AceFlags

 11. Bật URL UTF-8 trên IIS support php (fast-cgi)Bật URL UTF-8 trên IIS support php (fast-cgi) [Bài viết]
  Enable URL URF-8 on IIS 7 + FastCgi: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\w3svc\Parameters /v FastCGIUtf8ServerVariables /t REG_MULTI_SZ

 12. CHMOD multi file and folder use SSHCHMOD multi file and folder use SSH [Bài viết]
  Đơn giản thôi, nếu các bạn hay sử dụng lệnh trong Linux thì sẽ biết đến lệnh find để tìm file hay folder nào đó, nó cũng

 13. How to fix “HTTP Error 403.14 – Forbidden The Web server is configured to not list the contents of this directory"How to fix “HTTP Error 403.14 – Forbidden The Web server is configured to no... [Bài viết]
  ...ist the contents of this directory" We had a fresh install of Windows 2008 and Visual Studio 2010 on a

 14. reading initial communication packetreading initial communication packet [Bài viết]
  Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet', system error: 110

 15. wildcard subdomain trong Cpanelwildcard subdomain trong Cpanel [Bài viết]
  - vi du muốn add *.domain.com sẽ là Alias về host domain.com :

 16. error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared object fileerror while loading shared libraries: libmysqlclient.so.15: cannot open shared o... [Bài viết]
  + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.15 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1

 17. Tạo trang default cấu hình trong web.configTạo trang default cấu hình trong web.config [Bài viết]
  Thêm đoạn code này vào trong web.config để set default mặc định khi bạn muốn load bất cứ trang nào lên đầu tiên <system.webServer> &nbs

 18. Fatal error: Allowed memory size of xxxx bytes exhaustedFatal error: Allowed memory size of xxxx bytes exhausted [Bài viết]
  + Error : Fatal error: Allowed memory size of xxxxxxxx bytes exhausted (tried to allocate 44 b

 19. php: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open shared object file: No such file or directoryphp: error while loading shared libraries: libmysqlclient.so.16: cannot open sha... [Bài viết]
  + 64bit wget -O /usr/lib64/libmysqlclient.so.16.0.0 http://files.digipower.vn/lib/libmysqlclient.so.1

 20. Hàm Mail() không sử dụng đượcHàm Mail() không sử dụng được [Bài viết]
  Hàm Mail() không sử dụng được trên share hosting linux :

(trang 15 của 18)     «« | trước | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»

Knowledge Management