DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "hướng dẫn tạo tại khoản FTP trên plesk 10"
Có bài viết357 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 14 của 18)     «« | trước | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»
 1. Hướng dẫn sử lý lỗi 503 service unavailableHướng dẫn sử lý lỗi 503 service unavailable [Bài viết]
  lỗi 503 do overload cpu, trên share hosting user được cấp 1 số lượng process nhất định, site quý ...định, site quý khách khởi tạo quá nhiều process vượt quá số quy đị...

 2. Alternative PHP Cache ( APC Cache )Alternative PHP Cache ( APC Cache ) [Bài viết]
  * Server sử dụng DirectAdmin : wget http://pecl.php.net/get/APC-3.1.9.tgz tar zxvf APC-*.tgz cd APC-* /usr/local/bin/phpize ./configure --enable-apc --enable-apc-mmap --wit

 3. cPanel Log LocationscPanel Log Locations [Bài viết]
  cPanel Log File Locations This is a shortlist of various log files for various applications on your Cpanel VPS. cPanel Installation Logs: /var

 4. How to Install ffmpegHow to Install ffmpeg [Bài viết]
  This post will provide you with the instructions to download and install ffmpeg, ffmpeg-php, flvtool, lame, mplayer, libogg, libvorbis, mencoder, and other codecs used with ffmpeg.

 5. CPANEL with XSLT PHPCPANEL with XSLT PHP [Bài viết]
  ...pache từ dòng lệnh và thêm thông số sau (sẽ kích hoạt option XSLT cho PHP trên Cpanel ): CUCUSTOM_PHP_F

 6. Hướng dẫn backup database MSSQL trên plesk 10Hướng dẫn backup database MSSQL trên plesk 10 [Bài viết]
  1) Login to Plesk control panel: 2) Click on

 7. How to Create Domain Aliases in Plesk 10How to Create Domain Aliases in Plesk 10 [Bài viết]
  Domain Aliases are additional domain names that can be set up to point to one of your sites. For example. example.fr and example.de can both point to example.com. 1. Go to Websites an

 8. Password Protect a Directory in Plesk 10Password Protect a Directory in Plesk 10 [Bài viết]
  Password Protect a Directory in Plesk 10 Plesk provides a graphical user interface for doing so. Log into the Plesk administrative interface by navigating to

 9. Hướng dẫn upload source code trên hosting linuxHướng dẫn upload source code trên hosting linux [Bài viết]
  ...ơng trình như CuteFTP, FlashFXP, FileZilla, FTPclient .,.... ở đây...úng tôi xin hướng dẫn upload bằng 2 cách :...

 10. Hướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdminHướng dẫn sử dụng Custombuild của DirectAdmin [Bài viết]
  1. What is custombuild? Custombuild is a tool, which can install/update: Apache 1.3, 2.0 or 2.2 AWstats Autoconf Automake ClamAV cURL

 11. Allow remote access to MY SQL database via DirectAdminAllow remote access to MY SQL database via DirectAdmin [Bài viết]
  MySQL is a popular choice of database for use in web applications, and is a central component of the widely used LAMP web application software stack—LAMP is an acronym for

 12. How to change file permission on Plesk Control PanelHow to change file permission on Plesk Control Panel [Bài viết]
  Plesk Panel allows server administrator to set up new websites, reseller accounts,email accounts, and DNS entries through a web-based interface. The administrator can create client and site temp

 13. Hướng dẫn upload source code lên hostingHướng dẫn upload source code lên hosting [Bài viết]


 14. How to Mount NTFS Harddisk USB DrivesHow to Mount NTFS Harddisk USB Drives [Bài viết]
  Meego 1.0 does not come with NTFS support out of the box. I'm going to show you how you can build the NTFS drivers from source. 1. First make sure you have the compiler and libraries you n

 15. Cơ bản về Bash Scripting trong LinuxCơ bản về Bash Scripting trong Linux [Bài viết]
  1. Hello World Bash Shell Script First you need to find out where is your bash interpreter located. Enter the following into your command

 16. CSF commandsCSF commands [Bài viết]
  To add IP address in to allow list csf -a xxx.xxx.xxx.xxx How to restart csf firewall

 17. Lighttpd 1.5.0 and linux-aio Lighttpd 1.5.0 and linux-aio [Bài viết]
  1.5.0 sẽ là một chiến thắng lớn cho tất cả người sử dụng. Nó sẽ được linh hoạt hơn trong việc xử lý và sẽ có cải tiến lớn cho các t

 18. DNS ControlDNS Control [Bài viết]


 19. Cài đặt Và Cấu hình Litespeed Load BalancerCài đặt Và Cấu hình Litespeed Load Balancer [Bài viết]
  Litespeed Load Balancer LiteSpeed Load Balancer

 20. Cài đặt Module streaming H264 cho Apache Cài đặt Module streaming H264 cho Apache [Bài viết]
  Đây là hướng dẫn cài đặt đơn giản mà làm việc tốt trong một máy chủ CentOS 5 tiêu chuẩn: ...

(trang 14 của 18)     «« | trước | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | tiếp theo | »»

Knowledge Management