DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục

Tiếp tục
Tìm kiếm nâng cao
* Truy vấn:
  Danh mục:
  Đánh giá:
Kết quả tìm kiếm cho "500"
Có bài viết44 được tìm thấy cho truy vấn của bạn: (trang 3 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»
 1. Cài đặt Xcache trên CentosCài đặt Xcache trên Centos [Bài viết]
  wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/1.3.2/xcache-1.3.2.tar.gz tar zxvf xcache-*.tar.gz

 2. xcache litespeedxcache litespeed [Bài viết]
  zend_extension = "/opt/lsws/lsphp5/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so" [xcache.admin] xcache.admin.auth = Off xcache.admin.user = "xcache" xcache.admin.pass = "

 3. Optimize MySQL (< 2G RAM)Optimize MySQL (< 2G RAM) [Bài viết]
  [mysqld] local-infile=0 skip-locking query_cache_limit=1M query_ca

 4. 500 Internal Server Error500 Internal Server Error [Bài viết]
  + Nguyên nhân 1: Do set quyền (chmod) sai: Server chỉ cho phép xem trên trình duyệt trực tiếp vào các file có chmod 644 và 755 (là có thể có quyền write mà không

(trang 3 của 3)     «« | trước | 1 | 2 | 3 | tiếp theo | »»

Knowledge Management