DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
CHMOD multi file and folder use SSH
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
15th of November, 2011

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Đơn giản thôi, nếu các bạn hay sử dụng lệnh trong Linux thì sẽ biết đến lệnh find để tìm file hay folder nào đó, nó cũng cho phép tìm file hay folder rồi làm một việc x gì đó đối với chúng. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ tìm các file, folder và chmod cho chúng luôn:

Cách làm:

- Bật Terminal lên và gõ:

- Các bạn gõ:

sudo find /var/www -type d -print0 | xargs -0 chmod 755
sudo find /var/www -type f -print0 | xargs -0 chmod 644

hoặc

sudo find /var/www -type d -exec chmod 755 {} ‘;’
sudo find /var/www -type f -exec chmod 644 {} ‘;’

hoặc

sudo find /var/www -type d -exec  chmod 755 {} \;
sudo find /var/www -type f -exec  chmod 644 {} \;

Lưu ý:

- thay /var/www bằng đường dẫn thích hợp đến thư mục bạn cần chmod các file và folder trong đó

- chú ý các dấu cách, dấu nháy đơn có trong các dòng lệnh trên, tốt nhất các bạn nên tự nhập các dấu nháy đơn.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management