DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
reading initial communication packet
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
14th of November, 2011

Ý kiến người dùng (5 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
 Lost connection to MySQL server at 'reading initial communication packet',
system error: 110

+ Thiết lập mạng quá thấp dẫn đến khi có nhiều connection hay open
socket thì các connection mới bị drop
+ Có thể bạn đang dùng một interface dựa trên IP khác với loopback và
NIC có vấn đề (bind_address trong my.cnf)
+ Bạn đang mở MySQL cho bên ngoài dẫn đến cạn kiệt connection tại 1 số
thời điểm .
+ Timeout của MySQL để thấp và nhiều khi các connection bị drop bởi
chính MySQL  (wait_timeout)
Các bài liên quan
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management