DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hàm Mail() không sử dụng được
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
3rd of November, 2011

Ý kiến người dùng (16 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Hàm Mail() không sử dụng được trên share hosting linux :

Tại sao tôi không sử dụng được hàm mail, và chatbox có ảnh hưởng gì không ?

Trên các plan shared hosting, sử dụng mail chỉ phục vụ được ở mục basic nhất và do chia sẽ cho rất nhiều khách hàng shared nên khi nhiều khách gửi mail cùng lúc thì server sẽ dẫn đến tình trạng bị nghẽn cổ chai, nhất là khi các forum gửi mail cho các thành viên của họ.

 

Do đó về mặt bảo mật cũng như đảm bảo vấn đề uptime cho server, trước đây và hiện tại chúng tôi buộc phải Disable hàm "mail()" để tránh những file có thể bị up cố ý, ngoài tầm kiểm soát của admin, và người up có thể tận dụng để gửi mail mà không có cơ chế nào quản lý ( file được up lên từ script sẽ có owner là nobody ).

 

Vì vậy bạn vui lòng dùng SMTP class để gửi mail. Bạn chỉ cần tạo một account mail từ host và khai báo thông tin vào form hoặc search trên php.net class smtp và sử dụng vào source code.

 

Bạn có thể tham khảo thêm về class smtp ở link sau:

 

http://nhakhtn.blogspot.com/2007/05/send-mail-vi-php.html

Ngoài ra, chúng tôi không cấm tuyệt đối, tuy nhiên nếu khách hàng sử dụng những ứng dụng gây overload hệ thống làm ảnh hưởng chung như shoutbox, chatbox.. thì chúng tôi buộc phải stop để ổn định hệ thống trở lại và bạn phải hạn chế như kéo giãn thời gian refesh sử dụng ứng dụng này ,nếu không chúng tôi buộc phải can thiệp vì lợi ích chung và những qui định khi sử dụng dịch vụ :

 

http://digipower.vn/?p=quy-dinh-dich-vu

 

 

Chúng tôi có trách nhiệm theo dõi , update các phần mềm sử dụng để tăng cường bảo mật , đảm bảo hoạt động cho các Khách Hàng sử dụng Shared Hosting ổn định nhất nên sẽ không cho phép những hoạt động nào lấn chiếm tài nguyên của hệ thống , đảm bảo công bằng cho tất cả khách hàng của mình.


Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management