DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
DNS Control
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
12th of January, 2012

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

1. Làm thế nào để sử dụng được DNS của Digipower.

Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của Khách hàng, chúng tôi đã xây dựng một hệ thống DNS quản lý tập trung (1 Email đại diện 1 khách hàng) và quản lý toàn bộ các domain quốc tế và Việt Nam tại :

http://digipowerdns.com

Đặc biệt hoạt động trên cơ chế mở, tất cả các khách hàng đều có quyền Đăng ký tài khoản, và sử dụng nó với sự hỗ trợ của tool “Quên mật khẩu” để lấy lại password.

2. Trường hợp domain tôi add vào báo đã tồn tại thì sao ?

Vì là cơ chế mở nên bất cứ khách hàng nào cũng có quyền add bất cứ domain nào, add trước được quản lý trước, tuy nhiên nhiên nếu là domain đăng ký tại Digipower sẽ được xác nhận quyền sở hữu, và chuyển đúng sự quản lý của bạn.

Chú ý, các trỏ các record DNS được hướng dẫn cụ thể tại trang chủ của Control.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management