DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn tải source code lên wordpress hosting và kết nối tới database
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
6th of May, 2020

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Bước 1: Truy cập vào hosting

         - Sử dụng thông tin được gửi vào email đăng ký để đăng nhập.

 

Bước 2: Khởi tạo database

- Sau khi đăng nhập thành công, chọn Databases để tiến hành khởi tạo cơ sở dữ liệu (database) cho website.

 

 

         - Chọn Add Database

 

- Điền các thông tin như bên dưới

            * Bạn cần lưu lại tên database, tên user và mật khẩu để sử dụng liên kết website với cơ sở dữ liệu ở bước 4.

 

            - Sau khi khởi tạo database hoàn tất, ta tiến hành Import dữ liệu vào database.

            - Chọn phpMyAdmin

 

            - Chọn vào tên database cần thêm dữ liệu và chọn Import à Browse à tên file dữ liệu (vd: database.sql)

 

 

 

 

 

            - Chọn Go để tiến hành thêm dữ liệu vào database.

 

 

            - Kết quả

 

 

 

Bước 3: Upload source code lên hosting

            - Chọn File Manager

 

            - Chọn vào thư mục httpdocs và xóa toàn bộ các file có bên trong.

 

 

            - Thực hiện Upload file source code (dạng .zip) và giải nén vào thư mục /httpdocs.

 

            - Kết quả sau khi hoàn tất quá trình giải nén, toàn bộ các file phải nằm ở đường dẫn thư mục /httpdocs

            * Trường hợp các file nằm trong một cùng 1 thư mục mới sau khi giải nén (vd: /httpdocs/Wordpress), ta thực hiện Move toàn bộ file ra /httpdocs.

 

 

Bước 4: Kết nối website tới database

           

            - Trong thư mục /httpdocs ta chọn vào file wp-config.php để tiến hành chỉnh sửa file.

 

            - Ta thực hiện điều chỉnh lại thông tin tên cơ sở dữ liệu, tên user và mật khẩu theo như khai báo ở bước 2 khởi tạo database.

 

            - Chọn Apply để lưu lại và hoàn tất quá trình kết nối.

- Kiểm tra lại bằng cách truy cập website và xem kết quả.

 

Chúc bạn thành công

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management