DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Action required - WHOIS Verification
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
27th of September, 2019

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Theo quy định của ICANN, mỗi tên miền sau khi đăng ký thành công cần phải xác thực tên miền.

Một email bằng tiếng anh gửi tới email chủ thể trên whois, ( inbox or spam ) trong email có cung cấp 1 đường dẫn xác nhận và đường dẫn chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký, Quý khách vui lòng xác nhận trước thời gian trên.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách không xác nhận Tên miền sẽ bị suspend

Tiêu đề mail: 

Action required - WHOIS Verification

Qúy khách vui lòng Click To Verify để active lại tên miền


Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management