DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Cấu hình mail trên thiết bị IOS ( Iphone + Ipad )
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
31st of July, 2018

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Cấu hình Nhận và Gởi Email (iPhone + iPad)

Một số điều cần biết về Email:

Một địa chỉ email có hai phần. Phần tên hộp thư đứng đằng trước ký tự a móc (@) và phần tên miền. Ví dụ: name@example.com.vn, trong trường hợp này name là tên hộp thư và tên miền là: example.com.vn.
Nếu người quản trị mạng nơi bạn sử dụng không cung cấp thông tin máy chủ, thì dưới đây là thông tin mặc định được khởi tạo cho một dịch vụ đăng ký tại Digipower:
-    Địa chỉ máy chủ nhận và gửi email: pop.tên miền hoặc imap.tên miền cho máy chủ nhận và smtp.tên miền cho máy chủ gửi email hay đơn giản chỉ là mail.tên miền
-    Địa chỉ vào website WebMail:
-    Dịch vụ Email theo Cloud Hosting trên hệ thống Cloudmail: https://cloudmail.emailserver.vn/webmail/
-    Dịch vụ Email Hosting: http://mail.tên miền
-    Địa chỉ Email cũng là Username để bạn đăng nhập (cụ thể trong ví dụ bên dưới chúng tôi sử dụng địa chỉ example@Digipower.vn để tiện cho bạn hình dung). Do đó, khi bạn cấu hình email sử dụng tại dịch vụ của Digipower thì phải thay thế địa chỉ email example@Digipower.vn như minh họa thành địa chỉ email mà bạn đang sử dụng.
Cấu hình IPhone
Hướng dẫn dưới đây sẽ giúp bạn cấu hình gửi và nhận email sử dụng trên máy iPhone và iPad chạy hệ điều hành IOS. Cho đến thời điểm của bài viết này, máy iPhone và iPad có nhiều phiên bản. Tuy về bố trí có khác nhau, nhưng thông tin nhập vào bạn hoàn toàn có thể áp đụng được.
Trên màn hình chính, nhấp biểu tượng Settings (Cài đặt).
Trong màn hình Settings (Cài đặt), nhấp vào mục Mail (Thư).
+ Nhấp mục Thêm tài khoản (Add account).+ Nhấp vào mục Khác (Other).+ Nhấp vào mục Thêm tài khoản Mail (Add Mail Account).


+ Bạn thực hiện khai báo các thông tin.
-    Tên (Name): Họ và Tên của bạn, bạn nên nhập đầy đủ nhưng không nên bỏ dấu tiếng việt.
-    Email: Địa chỉ email mà bạn đang sử dụng.
-    Mật khẩu (Password): Mật khẩu của địa chỉ email..
-    Mô tả (Description): Tên tài khoản email này, bạn có thể đặt là tên công ty hoặc dùng ngay tên miền đã đăng ký.
-    bạn nhấp Tiếp (Next) để qua bước cấu hình tiếp theo.

+ Tùy theo nhu cầu sử dụng, bạn lựa chọn giữa 2 loại giao thức IMAP hay POP. (bạn nên lựa chọn giao thức kết nối IMAP để sử dụng trên thiết bị di động)
+ Trong phần nội dung Máy chủ thư đến (Incoming Mail Server) và Máy chủ thư đi (Outgoing Mail Server), bạn cấu hình thông tin của máy chủ gửi và nhận mail theo thông tin máy chủ mail mà bạn đang sử dụng.
-    Tên máy chủ (Hostname): máy chủ mail (thường là mail.Digipower.vn theo ví dụ của Digipower như trong hình)
-    Tên người dùng (Username): Nhập chính xác địa chỉ email của bạn (Lưu ý: Nếu mục Username không đủ phần tên và phần miền thì bạn phải nhập lại chính xác địa chỉ email đang sử dụng).
-    Mật khẩu (Password): Mật khẩu của địa chỉ email.

+ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, bạn nhấp Tiếp (Next) để qua bước tiếp theo sẽ xuất hiện màn hình thông báo như sau:

+ bạn Nhấp vào Chi tiết (Details) >>> sau đó nhấp Trust (Tin cậy) để xác thực SSL trên máy chủ gửi nhận thư.


 

+ Sau khi bạn nhập Trust (Tin cậy) để xác thực SSL với máy chủ thì thông báo sau lại xuất hiện.Bạn nhấp Chi tiết (Details) để hoàn tất quá trình cấu hình email trên thiết bị iPhone hoặc iPad và có thể giao dịch được email.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management