DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn truy cập MySQL từ xa (Remote MySQL)
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
3rd of October, 2017

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Remote MySQL hữu ích trong các trường hợp khi bạn cần kết nối tới MySQL Database từ các chương trình MySQL client của PC như Navicat, SQL Maestro, MySQL GUI Tool v.v.. hoặc từ host khác. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách kích hoạt tính năng truy cập MySQL từ xa (Remote Access MySQL) thông qua cổng kết nối 3306.
Bạn cần thực hiện các bước như sau:
Bước 1. Đăng nhập vào DirectAdmin -> MySQL Management
Bước 2. Nhấn vào tên database cần thiết lập kết nối từ xa.
Bước 3. Mục Access Hosts nhập vào ký tự "%" (không có dấu nháy kép), nhấn Add Host


Từ nay bạn có thể kết nối MySQL từ xa thông qua port 3306 với MySQL Hostname là địa chỉ IP của hosting server

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management