DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn verify domain cho các tên miền quốc tế sau khi đăng ký về DigiPower
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
24th of October, 2017

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Theo quy định của ICANN, mỗi tên miền sau khi đăng ký thành công cần phải xác thực tên miền.

Một email bằng tiếng anh gửi tới email chủ thể trên whois, ( inbox or spam ) trong email có cung cấp 1 đường dẫn xác nhận và đường dẫn chỉ tồn tại trong vòng 15 ngày kể từ ngày tên miền được đăng ký, Quý khách vui lòng xác nhận trước thời gian trên.

Sau thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký, nếu Quý khách không xác nhận Tên miền sẽ bị suspend

Tiêu đề mail:  IMPORTANT! Verify your contact information for domain

Nội dung email cụ thể như sau:


Ngay khi verify thành công, tên miền sẽ được active sau khoảng thời gian 30 phút

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management