DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn tạo rule mail trên Cpanel
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
3rd of April, 2017

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Hướng dẫn tạo rule lọc mail trên control mail Cpanel:

Bước 1: Đăng nhập Cpanel và chọn Bộ Lọc Email


Bước 2: Chọn account mail muốn tạo rule:


Bước 3: Click để bắt đầu tạo rule


Bước 4: Tạo rule mail


+Các tác vụ có thể lựa chọn


Kết quả sau khi tạo rule thành công.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management