DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn cài đặt website trên Cloud WordPress Hosting
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
27th of December, 2016

Ý kiến người dùng (2 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
1.Đăng nhập:
Tương tự như dịch vụ Web Hosting để đăng nhập vào Cloud WordPress Hosting chúng ta truy cập URL có dạng: http://IP-address:8443/ với Tên người dùng/Username và Mật khẩu/Password mà Digipower đã cung cấp sau khi đăng ký dịch vụ thành công.

2.Cài đặt:
Ngay tại trang chính >>> Click vào WordPress.
Trên trang này, bạn có thể cài đặt và quản lý nhiều bản WordPress. Click vào Cài đặt/Install Apps để cài đặt WordPress trên trang Web Hosting của bạn.


Click Cài đặt/Install để cài đặt nhanh chóng (phiên bản mới nhất, cài đặt mặc định). Bạn vẫn có thể thay đổi một số thông số cài đặt sau đó.Nếu không muốn thiết lập mặc định, click .
– Cài đặt(Tùy chỉnh)/Install(Custom) để cài đặt tùy biến các thông số:
  • Lựa chọn đường dẫn cài đặt trên Hosting.
  • Lựa chọn cho phép tự động cập nhật phiên bản mới.
  • Lựa chọn tạo thêm tài khoản quản trị website hoặc cho phép Plesk Panel (tài khoản) quản trị luôn cả website này.
  • Thông tin Email quản trị.
  • Thông tin Database và User Database (Username,password).
Sau khi nhấn Install, quá trình cài đặt Wordpress sẽ được tiến hành
WordPress đã được cài đặt với các thiết lập mặc định, và trang web của bạn có thể truy cậpChúng ta có thể thay đổi các thông số tùy biến ban đầu
Ngoài ra, chúng ta có thể thay đổi phiên bản cài đặt Wordpress theo ý muốn

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo Video hướng dẫn từ nhà cung cấp:

https://www.youtube.com/watch?v=5QHBj4brHNMCác bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management