DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn backup dữ liệu trên Plesk
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
1st of November, 2016

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Login vào trang quản trị Plesk và chọn Backup Manager
Sau khi chọn Backup Manager  sẽ xuất hiện các bản backup dữ liệu của host. Qúy khách có thể lựa chọn các bản backupTới bước này quý khách có thể bỏ dấu check , nhấn OK để download dữ liệu về máy tính.Qúy khách lưu ý sau khi nhấn OK cần đợi khoảng vài phút ( tùy theo dung lượng của bản backup ) sau đó sẽ có bảng thông báo xuất hiện
Nhấn OK và download về máy tính để sử dụng
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management