DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn cài đặt mail trên thunderbird
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
28th of October, 2016

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
0% thumbs up 100% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Bước 1. Trong cửa sổ Welcome to Thunderbird chọn Skip this and using my existing email như trong của sổ sau:


Bước 2. Nhập tên, địa chỉ hộp thư điện tử và mật khẩu vào các trường tương ứng; Hủy chọn hộp chọn Ghi nhớ mật khẩu như trong hình và nhấn Tiếp Tục

Bước 3:Thiết lập Tài khoản Thư điện tử với tính năng IMAP –  POP3

Bước 4: Chọn cấu hình thủ công và cấu hình theo hình sau

Nhấn Done để hoàn tất việc cài mail


Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management