DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn upload source code lên host DirectAdmin
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
6th of May, 2016

Ý kiến người dùng (6 Bình chọn)
66% thumbs up 33% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Bước 1 : Đăng nhập thông tin DirectAdmin


Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công, bạn tìm đến mục File - đó là nơi để upload source code vào



Bạn vào thư mục Domain/public_html


  
Upload source của bạn lên host, bạn click chọn nút Upload file to current directory
 



Sau khi bạn đã upload thành công bộ source code lên Host, hãy giải nén nó ra bằng cách click vào nút Extract





Sau khi giải nén



 Bạn phải duy chuyển source code ra thư mục mặt đinh Public_html
Chọn select  -> Click add to Clipboard
 


Vào thư mục Public_html -> chọn Move Clipboard File here





kết quả



Bước 3: Tao database




 
Điền tên database và user



Tạo database thành công


Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management