DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn tạo CSR với OpenSSL
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
28th of March, 2016

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows


Download chương trình OpenSSL tại đây

Nếu khi cài đặt mà Windows báo lỗi thiếu "Visual C++ 2008 Redistributables" thì bạn có thể tìm thấy file cài đặt được đính kèm trong file RAR phía trên. Hãy cài đặt Visual C++ 2008 Redistributables trước rồi sau đó mới cài đặt OpenSSL.

Sau khi cài đặt xong, mặc định Folder openssl sẽ nằm C:\OpenSSL\bin\ và tiến hành chạy openssl.exeYou_domain.crt" sau đó điền password để có thể add vào IIS, với You_domain.crt là file certificate được cấp khi hoàn tất đăng kí SSL

Từ dấu nhắc lệnh OpenSSL, chạy tiếp lệnh: "genrsa -out You_domain.key 2048"

Sau đó chạy tiếp lệnh: "req -new You_domain.crt" sau đó điền password để có thể add vào IIS, với You_domain.crt là file certificate được cấp khi hoàn tất đăng kí SSL-sha256 -key You_domain.key -out You_domain.csr"  -> do thời gian tới các trình duyệt sẽ hạn chế tương thích với chuẩn SHA-1 nên thêm option sha-256

Các thông tin cần nhập vào:

 - Country code: Nhập VN bằng chữ in hoa
 - State: Nhập Ho Chi Minh hoặc Ha Noi hoặc HCMC; HN (nơi đặt trụ sở của công ty trong giấy phép kinh doanh nếu đăng kí gói EV )
 - Locality: Nhập giống như State
 - Company (hay Organization): Nhập tên của doanh nghiệp; tên viết tắt ( ngoài ra, giống 100% trong giấy phép DKKD nếu đăng kí gói EV )
 - Organization Unit: Nhập IT Department ; Director ; v.v
 - Common name: Nhập tên miền dùng cho chứng chỉ số này
 - Nếu hệ thống có hỏi thêm các thông tin: email, optional company name, hay password thì bỏ qua bằng cách nhấn Enter.

Sau đó, thoát khỏi Command Prompt và move hai file You_domain.key và You_domain.csr trong thư mục C:\OpenSSL\bin ra thư mục thuận tiện ngoài Destop lưu giữ

+ Add vào IIS

  • Cài đặt IIS Webserver:

 

+  Mở Server Manager từ Administrative tools. Trên cửa sổ Server Manager, chọn Role sau đó chọn Add Roles để cài đặt Web Server (IIS) role.

- See more at: http://docs.vhost.vn/article.php?id=69#sthash.ZjXSrfPO.dpuf

Chạy lệnh : "pkcs12 -export -out domain.pfx -inkey You_domain.key -in You_domain.crt" sau đó điền password để có thể add vào IIS, với You_domain.crt là file certificate được cấp khi hoàn tất đăng kí SSL

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management