DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn sử dụng PHPMyadmin để import / export database MySQL
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
24th of October, 2015

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Hướng dẫn thực hiện import/export( hay còn được gọi là backups/restore) chỉ riêng database MySQL thông qua công cụ có sẵn trên môi trường hosting hiện nay đó là PHPMyadmin.

IMPORT

Trước tiên bạn cần login vào giao diện phpmydmin ( hoặc Webadmin đối với Plesk Panel ) và thực hiện theo hình:


EXPORT
Tương tự như khi import database, trước tiên bạn cần login vào giao diện phpmydmin ( hoặc Webadmin đối với Plesk Panel ) chọn database muốn export và làm theo hình sau:


Sau khi xong các bước trên, hệ thống sẽ tự động tải về máy bạn file định dạng .sql và cho phép bạn download về lưu trữ theo đường dẫn mà bạn mong muốn.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management