DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn sử dụng Reseller DNS
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
5th of October, 2015

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

-          Truy cập Control Reseller DNS

1.       Tạo thông tin Khách hàng

-          Chọn mục “Tạo khách hàng mới”


-          Nhập các thông tin cần thiết ==> Chọn Thêm mới

      

2.       Thay đổi password tài khoản khách hàng

-          Chọn mục Danh sách


-          Chọn mục như trong hình


-          Thay đổi password tài khoản khách hàng


3.       Tạo Domain

-          Chọn mục “Tạo domain”


-          Nhập thông tin domain  ==> Chọn Thêm mới


4.       Thay đổi password thông tin Domain

-          Chọn mục Danh sách


-          Chọn mục như trong hình


-          Thay đổi password tài khoản domain


5.       Tạo record DNS

-          Trong Danh sách Domain  ==> Nhấn chọn vào tên domain cần tạo Record


-          Thêm các Record cần thiết cho Domain


Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management