DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn kết nối FTP bằng FileZilla
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
16th of March, 2016

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Hướng dẫn kết nối FTP bằng FileZilla

Để thực hiện, hãy tải và cài đặt phần mềm FileZilla tại https://filezilla-project.org/download.php?type=client, sau đó khởi động ứng dụng

-          Mở FileZilla  ==>> Chọn File


-          Chọn Site Manager…


-          Thiết lập thông số để sử dụng

o   Host: Nhập địa chỉ IP hosting

o   Protocol: Chọn FTP – File Transfer Protocol

o   Encryption: Chọn Only use plain FTP (insecure)

o   Logon type: Chọn Account

o   User: Nhập user FTP được cấp

o   Password: Nhập password FTP được cấp

o   Account: Nhập giống user

-          Sau khi thiết lập xong chọn connect để sử dụng
 

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management