DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn thay đổi PHP version trên Plesk
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of July, 2015

Ý kiến người dùng (4 Bình chọn)
75% thumbs up 25% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Hướng dẫn

  1. Đăng nhập vào Plesk với user của quý khách
  2.  Chọn Tab "Website & Domains".
  3. Nhấn vào "Show More" để mở thêm lựa chọn:
  4.   Chọn "Hosting Settings":
  5. Chọn PHP version mà quý khách muốn dủng
  6. Nhấn OK để hoàn tất

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management