DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng cài đặt wordpress tren Plesk server
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
1st of July, 2015

Ý kiến người dùng (2 Bình chọn)
0% thumbs up 100% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Cách cài đặt Wordpress cho domain dùng Plesk server

Tạo database

 1. Đăng nhập và hosting  plesk của bạn .
 2. Chọn Subscriptions and chọn domain muốn cài đặt.
 3. Chọn tab Websites & Domains .
 4. Trong phần Custom Website chọn Databases .

  Plesk 12 Websites & Domains
   
 5. Chọn Add New Database.
 6. Nhập thông tin Database name, Database user name, password, và confirm password xong bấm OK.

  Plesk 12 create database

Tải và cài đặt WordPress

 1. Truy cập trang WordPress.com và tải bản wordpress mới nhất về. (Chọn file .zip nếu bạn dùng windows khi cài đặt, hoặc file .tar.gz nếu dùng Mac hay Linux.)
 2. Mở file wordpress vửa tải về và giải nén ra máy tính.
 3.  Dùng FileZilla hoặc chương trình FTP client bạn thích để upload nội dung trong thư mục wordpress vừa giải nén lên thư mục gốc(httpdocs) trên domain muốn cài đặt. 
  1. Mở chương trình FTP client. (Bài hướng dẫn này dùng FileZilla)
  2. Phần Host , nhập địa chỉ IP host.
  3. Phần Username , nhập username dủng để đăng nhập Plesk.
  4. Phần Password , nhập password dủng để đăng nhập Plesk.
  5. Chọn Quickconnect.
  6. Ở góc bên phải, chọn folder httpdocs.

   FTP to Plesk 12 Linux Server
    
  7. Chọn tất cả file và folder trong thư mục httpdocs và nhấn nút detele trên máy tính để xóa hết.Bạn phải xác định đã xóa hết các file trong thư mục httpdocs.
  8. Ở góc bến trái, chọn đường dẫn đến thư mục wordpress mà bạn đã giải nén. Chọn tất cả các file và folder có trong đó.
  9. Kéo các file từ ô bên trái sang ô bên phải.

   Transfer WordPress Files to Httpdocs
  10. Mở trình duyệt web của bạn và nhập Tendomain/wp-admin/install.php. (Lưu ý domain của bạn phả được trỏ tới IP hosting plesk muốn cài đặt)
  11. Nhập các thông tin cần thiết.
   WordPress Installation Screen
    
  12. Nhập database name, database user và database password khi có yêu cầu. Phần database server name nên để mặc định.
  13. Sau khi cài đặt xong WordPress, bạn sẽ được cung cấp một tùy chọn để đăng nhập.
  14. Chọn Log in và nhập username, password đã tạo khi thiết lập website.

 Nguồn Google

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management