DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Cài đặt SSL trên IIS Windows Server
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
28th of March, 2016

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Trên Windows Server


 - Mở Server Manager từ Administrative tools. Trên cửa sổ Server Manager, chọn Role sau đó chọn Add Roles để cài đặt Web Server (IIS) role.


  - Trên cửa sổ Before You Begin chọn Next để tiếp tục


 - Trên cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào mục Web Server (IIS)

 -  Trên hộp thoại Add Roles Wizard chọn Add Required Features để bổ sung các dịch vụ đi kèm.


 -  Trên cửa sổ Select Role Services tick chọn IIS và chọn Next để tiếp tục

 -  Trên cửa sổ Confirm Installation Selections chọn Install để tiến hành cài đặt


    Cấu hình Web Server chạy httphttps:

 -  Sử dụng notepad tạo một file index.html với nội dung Welcome To Demo được đặt trong thư mục web nằm trong ổ C. Đây là file nội dung của trang web

 -  Mở Internet Information Service (IIS) Manager từ Administrative Tools. Mở TEST, sau đó chuột phải vào Site chọn Add Web Site…

 -  Trên hộp thoại Add Web Site nhập Demo vào ô Site name trong ô Physical Path trỏ đường dẫn đến C:\ web, trong ô Type chọn http trong ô Host name nhập iis7.yourdomain, sau đó chọn OK


 -  Trên cửa sổ Internet Information Service (IIS) Manager, chọn Demo, trong cửa sỗ giữa chọn Default Document. Chọn file index.html chọn Move Up để đưa file index.html lên đứng đầu danh sách

 -  Chuột phải vào trang web Demo, tiếp theo chọn Manage Web Site, chọn Restart để khởi động lại trang web này.


    Add SSL certificate cho Web Server:

 -  Mở Internet Information Services (IIS) Manage từ Administrative Tools. Chọn TEST, Trên cửa sổ giữa chọn Server Certificates. Trong phần Action, chọn Import


  -  Cấu hình Website với SSL:

 - Trên màn hình Internet Information Services (IIS) Manager, chọn Site, sau đó chuột phải vào trang web Demo và chọn Edit Binding…

 -  Tại Type chọn https, Ip address chọn IP của máy và hostname iis7.yourdomain Web server TEST SSL Certificate chọn Demo đã tạo ở bước trên, click OK.


 -  Vào máy client hoặc bất kỳ máy nào trong mạng, vào địa chỉ https://iis7.yourdomain ta thấy truy cập thành công.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management