DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn tạo childnameserver cho domain
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
2nd of October, 2014

Ý kiến người dùng (1 Bình chọn)
0% thumbs up 100% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Sau đây là hình ảnh hướng dẫn tạo childnameserver cho domain đối với các domain đăng ký thuộc nhà cung cấp MATBAO và DIRECTI , bắt buộc domain phải tạo childnameserver để các nhà cung cấp domain quốc tế công nhận hơn với các khai báo nameserver theo domain.


Đối với domain đăng ký thuộc nhà cung cấp ONLINENIC, quý khách vui lòng liên hệ với Digipower để được tạo cặp childnameserver.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management