DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Thông tin địa chỉ hợp lệ khi đăng ký tên miền
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
9th of October, 2014

Ý kiến người dùng (0 Bình chọn)
Không có người dùng bình chọn.

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
Việc đăng ký tên miền quốc tế từ tài của khoản đại lý tại DIGIPOWER thường xảy ra lỗi bị treo và hủy đăng kí, nguyên nhân chủ yếu là do thao tác nhập thông tin của trường địa chỉ vi phạm vượt quá 60 ký tự cho phép.
+ Sau đây là hình ảnh hướng dẫn quý khách nhập thông tin địa chỉ cho 1 domain khi đăng ký là hợp lệ.

+ Còn đây là hình ảnh nhập thông tin domain khi đăng ký không hợp lệ:

Quý khách nên xem 2 hình trên để có thể nhập thông tin địa chỉ chính xác và hợp lệ cho domain quốc tế khi đăng ký giúp chúng tôi.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management