DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Add tên miền vào google site như thế nào?
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
13th of December, 2012

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
66% thumbs up 33% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

1. Đăng nhập digipowerdns.com hoặc dns.digipower.vn

Thêm bản ghi:

- HOST record www

- TYPE CNAME

- VALUE: ghs.google.com.

2. Đăng nhập google site

 

Add tên miền vào google site

 

Chọn site cần thêm tên miền

 

Add tên miền vào google site

 

Chọn thêm ->  quản lý trang web -> Chọn địa chỉ web

 

Add tên miền vào google site

 

-> Nhập tên domain cần thêm.

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management