DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn cài đặt teamviewer
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
23rd of July, 2012

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Các bạn có thể  download các phiên bản của team viewer tại trang chủ

http://www.teamviewer.com


Hướng dẫn sử dụng phần mềm TEAM VIEWER

Bước 1: Chạy file TeamViewer_Setup để cài đặt, chọn Next


Chọn I accept the terms..., chọn Next


Chọn Client mode installation..., chọn Next


Chọn  Next


Chọn  Install


Chọn  Next...


Chọn  Finish...


Chương trình TeamView sẽ được khởi động:

    + Nhập vào số ID của Parner Details...
    +
Chọn REMOTE SUPPORT...
    +
Chọn Connect to Partner...
    +
Nhập vào Password... (4 chữ số)
    + Tiến hành thao tác cài đặt trực tuyến


Notice : Khi cần support online vui lòng gửi số ID và pass remote qua team viewer để chúng tôi thao tác giúp quý khách.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ :

Email : support@digipower.vn

Hotline : 19006613

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management