DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP từ Plesk 10 cho tên miền
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
22nd of November, 2011

Ý kiến người dùng (3 Bình chọn)
100% thumbs up 0% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích
1./Login to Plesk control panel.

2./
Click on "Websites and Domains".

3./ Click vào "tên miền" dưới  bạn muốn kích hoạt tính năng hỗ trợ PHP.

4./
Click vào hộp kiểm tra phía trước của "hỗ trợ PHP" để cho phép hỗ trợ php.

5./
Nhấp vào "OK" một khi bạn đã kích hoạt  hỗ trợ PHP.
Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management