DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Hướng dẫn restore database MSSQL trên plesk 10
Chi tiết bài viết

Lần cập nhật cuối
22nd of November, 2011

Ý kiến người dùng (1119 Bình chọn)
55% thumbs up 44% thumbs down

Làm thế nào bạn sẽ đánh giá câu trả lời này?
có ích
không hữu ích

Đầu tiên các bạn truy cập vào plesk https://IPserverhost:8443 hoặc https://yourdomain:8443.

  - Click vào tab websites & domains

·           - Click chọn Backup Manager như hình bên dưới 

·         -  Click Database Backup Repository
·        -   Chọn databse cần restore sau đó click Upload Backup file
·       -   Bấm button duyệt -> chọn file backup từ máy local -> chọn dấu check Restore database backup immediately upon uploading(mặc định đã check sẵn) -> bấm OK và đợi quá trình restore hoàn tất

Các bài liên quan
Không có bài viết liên quan đã được tìm thấy.
File đính kèm
Không có File đính kèm nào được tìm thấy.

Tiếp tục

Knowledge Management