DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Web Hosting > Reseller Hosting Linux | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Reseller Hosting Linux rss button
Hướng dẫn và cách xử lí lỗi thông thường của Reseller Linux Host
Có 1 bài viết được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionHướng dẫn tạo tài khoản hosting trong Reseller Hosting Linux
    Hướng dẫn tạo tài khoản hosting trong Reseller Hosting Linux Để tạo một hosting, trước hết bạn cần phải có các gói hosting (package). Các bạn làm theo hướng dẫn sau để tạo các gói hosting. Bước 1: Đăng nhập vào đường dẫn quản lý dành cho reseller với dạng http://IP:2086 hoặc https://IP:2087 V ...


Knowledge Management