DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Virtualization > Cloud Computing | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Cloud Computing rss button
Điện toán đám mây
Có những bài báo9 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. question[Cloud Storage SSD] Phần 1 - IOPS
  SSD Storage có thật sự NHANH hơn ? Giới thiệu về IOPS, ”Sequential access” và ”Random access” Ưu thế IOPS của SSD đối với HDD RAID chậm hơn bạn tưởng! SSD không NHANH như bạn tưởng! NVRAM NHANH, đắt và dễ mất dữ liệu Hybrid SAN NHANH hơn SSD1. Giới thiệu về IOPS, “sequential access” ...

 2. questionĐiện toán đám mây là gì
  Điện toán đám mây (tiếng Anh: cloud computing), còn gọi là điện toán máy chủ ảo, là mô hình điện toán sử dụng các công nghệ máy tính và phát triển dựa vào mạng Internet. Thuật ngữ "đám mây" ở đây là lối nói ẩn dụ chỉ mạng Internet (dựa vào cách được bố trí của nó trong sơ đồ mạng máy tính) và nh ...

 3. questionIaaS, PaaS & SaaS là gì?
  Điện toán đám mây cũng giống như các công nghệ mới, đều được giải thích với các thuật ngữ cụ thể và các chữ viết tắt. Ba từ quan trọng, may mắn là nó đơn giản, dễ hiểu là IaaS, PaaS và SaaS IaaS là gì? Infrastructure as a Service (IaaS) có nghĩa là bạn có thể truy cập đế phần cứng hệ thống mạ ...

 4. questionDaaS, Maas và DraaS - bước tiếp theo của điện toán đám mây
  DaaS, Maas và DraaS - bước tiếp theo của điện toán đám mây DaaS, Maas và DraaS sẽ làm sâu sắc hơn công nghệ tiêu dùng của nguồn lực CNTT, đồng thời giúp các công ty tự tin trong việc đặt ứng dụng kinh doanh quan trọng vào cơ sở hạ tầng điện toán đám mây. Không có bất kỳ bí mật nào đằng sau ch ...

 5. question[Cloud Storage SSD] Phần 5 - IOPS - NVRAM
  Phần 1 – Giới thiệu về IOPS, chúng ta đã biết ổ HDD SAS 15000 rpm cung cấp chỉ khoảng 200-230 IOPS Phần 2 – Ưu thế IOPS của SSD đối với HDD cung cấp 30,000 – 50,000 IOPS (đối với ổ Enterprise SSD). Phần 3 – Raid chậm hơn bạn tưởng, RAID chỉ giúp tăng IOPS lên theo cấp số cộng và đừng CHỈ trô ...

 6. question[Cloud Storage SSD] Phần 2 - IOPS - SSD vs HDD
  Phần 1 – Giới thiệu về IOPS, ”Sequential access” và ”Random access”, chúng ta đã biết ổ HDD SAS 15000 rpm cung cấp chỉ khoảng 200-230 IOPS. 200-250 IOPS chỉ đủ cho khoảng 3-4 máy ảo chạy Microsoft Office (~70-80 IOPS/VM). Vượt mức này, ổ cứng sẽ tỏ ra rất chậm và ỳ ạch dù server của bạn CPU rất ...

 7. question[Cloud Storage SSD] Phần 6 - IOPS - Hybrid SAN vs SSD
  Phần 1 – Giới thiệu về IOPS, chúng ta đã biết ổ HDD SAS 15000 rpm cung cấp chỉ khoảng 200-230 IOPS Phần 2 – Ưu thế IOPS của SSD đối với HDD cung cấp 30,000 – 50,000 IOPS (đối với ổ Enterprise SSD). Phần 3 – Raid chậm hơn bạn tưởng, RAID chỉ giúp tăng IOPS lên theo cấp số cộng và đừng CHỈ trôn ...

 8. question[Cloud Storage SSD] Phần 4 - SSD có thật sự nhanh
  Phần 1 – Giới thiệu về IOPS, chúng ta đã biết ổ HDD SAS 15000 rpm cung cấp chỉ khoảng 200-230 IOPS Phần 2 – Ưu thế IOPS của SSD đối với HDD cung cấp 30,000 – 50,000 IOPS (đối với ổ Enterprise SSD). Phần 3 – Raid chậm hơn bạn tưởng, RAID chỉ giúp tăng IOPS lên theo cấp số cộng và đừng CHỈ trôn ...

 9. question[Cloud Storage SSD] Phần 3 - IOPS - RAID
  Phần 1 – Giới thiệu về IOPS, chúng ta đã biết ổ HDD SAS 15000 rpm cung cấp chỉ khoảng 200-230 IOPS Phần 2 – Ưu thế IOPS của SSD đối với HDD cung cấp 30,000 – 50,000 IOPS (đối với ổ Enterprise SSD). Card RAID LSI 8 port Ờ hình trên là card raid “cứng” 8 port SAS/SATA. Bạn sẽ thấy có 2 đầu c ...


Knowledge Management