DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Videos Tutorial > DirectAdmin > Reseller Level | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Reseller Level rss button
Hướng dẫn sử dụng Directadmin ở cấp độ Reseller bằng Video
Có những bài báo12 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionCreating a hosting package
  Hướng dẫn tạo và quản lý Hosting Package ( qui định Disk , Băng thông v.v..) cho User :

 2. questionCreating a user
  Hướng dẫn tạo user Hosting:

 3. questionSuspending a user
  Hướng dẫn khoá User Hosting :

 4. questionChanging your reseller password
  Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cho Reseller:

 5. questionChange your user's password
  Hướng dẫn thay đổi mật khẩu cho account User Hosting:

 6. questionManaging nameservers
  Hướng dẫn quản lý NameServer riêng trong Reseller Directadmin:

 7. questionManaging your IP pool
  Hướng dẫn quản lý IP trong Reseller :

 8. questionVideo-Hướng dẫn quản lý ticket từ User Host gửi của Reseller DirectAdmin
  Managing support tickets

 9. questionVIdeo-Hướng dẫn xem thống kê tài nguyên sử dụng của Reseller DirectAdmin
  Viewing reseller statistics

 10. questionVideo-Hướng dẫn thay đổi Skin trong control DirectAdmin của Reseller
  Changing control panel skins

 11. questionVideo-Hướng dẫn gửi tin đến các User Hosting từ Reseller DirectAdmin
  Messaging users

 12. questionVideo-Hướng dẫn quản lý backup user Hosting của Reseller
  Managing user backups


Knowledge Management