DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > VPS & Server > Window | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Window rss button
Hướng dẫn và cách xử lí lỗi thông thường của VPS Window
Có những bài báo10 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionCBS.log
  I noticed one of our Windows 2008 servers running low on space on the C: drive and used Disk Usage Analyzer to scan the disk. I had been suspecting the winsxs directory as this has been a culprit in the past: However, this time it turned out to be the C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log file at almost ...

 2. questionHướng dẫn thiết lập FTP Server cá nhân bằng FileZilla
  Hướng dẫn thiết lập FTP Server cá nhân bằng FileZilla Để thực hiện, hãy tải và cài đặt phần mềm FileZilla tại https://filezilla-project.org/download.php, sau đó khởi động ứng dụng, nhập địa chỉ localhost (127.0.0.1) trong phần Server Address và mật khẩu trong tại ô Administration Password, giá ...

 3. questionHướng dẫn cách tự động đăng nhập trên Windows Server 2003
  Khi chúng ta sử dụng nhiều máy ảo, thật phiền phức và mất thời gian khi phải nhập password mỗi khi đăng nhập vào 1 máy. Bài hướng dẫn sau sẽ hướng dẫn các bạn kích hoạt tính năng tự động đăng nhập trên Windows Server 2003 mỗi khi start hoặc reboot máy ảo. - Click Start, sau đó click Run. - Sẽ có ...

 4. question Change Product Key trong Windows Server 2008
  1. Vào star >> run >> gõ cmd >> gõ lệnh cscript c:\Windows\System32\slmgr.vbs /ipk PQWT8-3RQM2-6324X-GDKYP-Q2Q2R PQWT8-3RQM2-6324X-GDKYP-Q2Q2R là key muốn thay đổi . 2. gõ tiếp lệnh c:\Windows\System32\slui.exe để active chọn "Activate Windows online now"

 5. questionXem mật khẩu account admin Plesk
  To obtain the current 'admin' password, execute this command in command prompt: Quote: "%plesk_bin%\plesksrvclient" -get

 6. questionCấu hình Plesk 9.x hoạt động trên IIS7.0-7.5
  Plesk 9.x on IIS7: Add the following to my disksecurity.xml <Entry AccounType="1" Account="Psacln" Path="C:\Windows\assembly" AceFlags="FilesOnly" AccessMask="Read" EntryFlags="0x0" /> Then run "%plesk_bin%\applysecurity" --apply Run again 2 command: cacls C:\Windows\assembly\GAC_MSIL /E ...

 7. questionBật URL UTF-8 trên IIS support php (fast-cgi)
  Enable URL URF-8 on IIS 7 + FastCgi: reg add HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\w3svc\Parameters /v FastCGIUtf8ServerVariables /t REG_MULTI_SZ /d REQUEST_URI\0PATH_INFO

 8. questionHow to disable (or re-enable) the Windows Scripting Host [Server 2003]
  How to disable (or re-enable) the Windows Scripting Host: The program, Noscript.exe, will disable the Windows Scripting Host; this will prevent viruses from executing automated scripts. Note: Disabling the WSH will prevent all the scripts from running on the system. Download Noscript.exe to a ...

 9. questionHow to fix “HTTP Error 403.14 – Forbidden The Web server is configured to not list the contents of this directory"
  How to fix “HTTP Error 403.14 – Forbidden The Web server is configured to not list the contents of this directory" We had a fresh install of Windows 2008 and Visual Studio 2010 on a developers machine that was getting this error when trying to access a MVC 2.0 .Net 4.0 website hosted locally o ...

 10. questionHTTP Error 403 (Forbidden) when using ASP.NET MVC 3 on IIS 6
  HTTP Error 403 (Forbidden) when using ASP.NET MVC 3 on IIS 6 If you are trying to get an ASP.NET MVC 3 page running on IIS 6 and hit this 403 error when trying to open the web site the first time, here's a possible solution: ASP.NET 4 comes with a new feature that makes extensionless URLs work o ...


Knowledge Management