DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > VPS & Server > Linux | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Category Icon CloudLinux (0)
Category Icon CentOS (8)
Hướng dẫn cài đặt hoặc thiếp lập hệ thống trên máy chủ Linux sử dụng HDH CentOS 6
Category Icon Command (15)
Hướng dẫn về các command sử dụng trên Centos
Category Icon DirectAdmin (15)
tips va fix các lỗi của DirectAdmin
Category Icon Install-Setup (24)
Hướng dẫn cài đặt hoặc thiếp lập hệ thống trên máy chủ Linux
Category Icon WHM Cpanel (9)
tips va fix các lỗi của Cpanel
Linux rss button
Hướng dẫn và cách xử lí lỗi thông thường của VPS Linux
(trang 1 của 2)     «« |  Prev | 1 | 2 | tiếp theo | »»
Có những bài báo32 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionHướng dẫn upload source code lên host DirectAdmin
  Bước 1 : Đăng nhập thông tin DirectAdmin Bước 2: Sau khi đã đăng nhập thành công, bạn tìm đến mục File - đó là nơi để upload source code vào Bạn vào thư mục Domain/public_html Upload source của bạn lên host, bạn click chọn nút Upload file to current directory Sau khi bạn đã upload th ...

 2. questionHướng dẫn sử dụng Putty để kết nối VPS/Server với giao thức SSH
  PuTTY là một phần mềm cho phép kết nối đến máy chủ (VPS/Server) qua giao thức SSH để thực hiện các điều khiển bằng dòng lệnh (command line). Để sử dụng PuTTY quý khách cần download phần mềm này về máy tính. Quý khách có thể tải từ trang chủ http://www.putty.org/ - Mở chương trình PuTTY vừa tải ...

 3. questionubuntu GPG error NO_PUBKEY
  Error : W: GPG error: http://security.ubuntu.com trusty-security Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 40976EAF437D05B5 NO_PUBKEY 3B4FE6ACC0B21F32 W: GPG error: http://vn.archive.ubuntu.com trusty Release: The following signatu ...

 4. questionBash & Bash shell là gì ?
  Làm chủ được Linux shell là mộ trong số các mục tiêu mà nhiều người yêu thích hệ điều hành này mong muốn. Tôi nghĩ mục tiêu này chúng ta nên có và nên thực hiện sớm .Để cùng bắt tay vào việc này, chúng ta cùng tìm hiểu khái quát cho tới chi tiết cụ thể những kiến thức căn bản gì cần có để làm c ...

 5. questionExim commands
  Hiển thị list mail đang nằm trong Mail Queue: exim -bp Đếm số mail đang nằm trong Mail Queue: exim -bpc Hiển thị config của Exim đang sử dụng: exim -bP Hiển thị version và config của Exim đang sử dụng: exim -bV Tạo và hiển thị dạng Stats các email đã gửi của Exim eximstats /var/ ...

 6. questionError : "asm/atomic.h: No such file or directory"
  When trying to compile php 5.3, if you get this error: /usr/include/mysql/my_global.h:361:24: error: asm/atomic.h: No such file or directory Then you can type the following to comment out the include line from the asm/atomic.h from the my_global.h file (it's not required). perl -pi -e 's#\#inc ...

 7. questionPostfix Command
  Hiển thị list mail đang nằm trong Mail Queue: postqueue -p Xoá một mail đang nằm trong Queue : postsuper -d {message-id} Xoá Force toàn bộ Mail đang có trong Queue : postsuper -d ALL Gửi Force toàn bộ mail đang có trong Queue: postfix flush Gửi Force 1 mail đang có trong Queue: postqueue - ...

 8. questionHow to disable redundant SNMP logging
  SNMP Logging Levels are given below: LOG LEVEL DESCRIPTION 0 Emergencies – System is unusable 1 Alerts – Immediate action needed 2 Critical – Critical conditions 3 Errors – Error conditions 4 Warnings – Warning conditions 5 Notifications – Informational messages 6 ...

 9. questionDoS Protection via APF, BFD, DDOS and RootKit
  APF -- Advanced Policy-based Firewall Get the latest source from the rfxnetworks, and install the software. # cd /usr/src # mkdir utils # cd utils # wget http://rfxnetworks.com/downloads/apf-current.tar.gz # tar xfz apf-current.tar.gz # cd apf-* # ./install.sh Read the README.apf and README.ant ...

 10. questionDDoS protection with bandwidth shaping
  15.2. Protecting your host from SYN floods From Alexey's iproute documentation, adapted to netfilter and with more plausible paths. If you use this, take care to adjust the numbers to reasonable values for your system. If you want to protect an entire network, skip this script, which is best su ...

 11. questionVisualize Web Server Access Log (Apache / Nginx)
  Apache / Nginx: Visualize Web Server Access Log In Real Time Logstalgia (also known as ApachePong) is a very powerful and handy app. It is a website access log visualization tool. It is an extremely useful tool to give you look at your web server traffic. I often use this kind of software to ju ...

 12. questionDirectAdmin - [tools] update.script
  GNU GENERAL PUBLIC LICENSE Version 2, June 1991 Copyright (C) 2006,2007 Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed. Update script made ...

 13. questionCentOS 6 Channel Bonding - kết nối 2 card mạng
  CentOS 6 kênh kết nối, cho phép các quản trị viên để ràng buộc các giao diện mạng lại với nhau vào một kênh duy nhất bằng cách sử dụng các mô-đun hạt nhân liên kết và một mạng lưới giao diện đặc biệt được gọi là một giao diện ghép kênh. Kênh liên kết cho phép hai hoặc nhiều giao diện mạng để hoạ ...

 14. questionRecover MySQL InnoDB database from ibdata1 and frm
  Trước hết là làm một bản sao lưu của file ibdata1, bạn sẽ sử dụng để làm việc trên bản sao lưu đó. cd /var/lib/mysql dd if=ibdata1 of=ibdata1.recovery conv=noerror Bây giờ tải về các công cụ phục hồi cơ sở dữ liệu từ Percona, save trong thư mục home của user đang remote để luu trữ riêng: wget h ...

 15. questionDirectAdmin - Convert Cpanel Backup to DirectAdmin
  This tool works by converting cPanel user backups to DirectAdmin user backups. This tool is designed to read all data directly from the cPanel user backup files; therefore, this tool can be executed on either the cPanel or DirectAdmin server. This tool will covert cPanel backups created by both ...

 16. questionCentOS Change Timezone
  Sau khi cài đặt CentOS, đôi khi chúng ta thấy ngày/giờ đó không có trong múi giờ mong muốn của bạn, thay vì mặc định múi giờ PST. Vì vậy, đây là một hướng dẫn nhanh chóng để thay đổi múi giờ địa phương của bạn. Set timezone using /etc/localtime configuration file The more generic procedure to ch ...

 17. questionRemoving all i386 packages from CentOS 5 x86_64 server
  Loại bỏ tất cả các gói i386 từ máy chủ x86_64 CentOS 5 . Hướng dẫn này sẽ cho bạn thấy làm thế nào để loại bỏ tất cả các gói i386 từ máy chủ CentOS 5 x86_64 # yum remove \*.i\?86

 18. questionHướng dẫn reboot VPS online
  Sau khi nhận được tài khoản đăng nhập vào control từ công ty chúng tôi ( Control : http://vpscp.digipower.vn/cpanel ) Các bạn login vào và tìm đến chức năng reboot theo hình sau : Sau đó click reboot và để biết việc reboot có hiệu quả ko thì đồng thời bạn mở cửa sổ CMD ping đến địa chị IP VPS ...

 19. questionĐịnh nghĩa php CGI,SuPHP,FastCGI PHP handler là gì ?
  1.PHP handler là gì ? Khi chạy một site PHP, server phải cần thông dịch PHP và tạo ra trang web khi người dùng truy cập vào. Tùy vào từng người dùng, thời gian địa điểm mà webiste có thể được tạo ra khác nhau. Code PHP được phiên dịch dựa vào bộ thư viện PHP như PHP4 và PHP5. PHP handler sẽ điều ...

 20. questionDrop or block attackers IP with null routes
  Nullroute IP using route command Suppose that bad IP is 65.21.34.4, type following command at shell: # route add 65.21.34.4 gw 127.0.0.1 lo You can verify it with following command: # netstat -nr OR # route -n You can also use reject target (thanks to Gabriele): # route add -host IP-ADDRESS reje ...

(trang 1 của 2)     «« |  Prev | 1 | 2 | tiếp theo | »»

Knowledge Management