DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > SSL > 2 - Install SSL Certificate | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
2 - Install SSL Certificate rss button
Cài đặt SSL Certificate
Có những bài báo17 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy control DirectAdmin
  Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ số dành cho DirectAdmin 1. Sau khi bạn nhận được thông tin về SSL qua email, hãy copy và dán nó vào trương trình soạn thảo text (ví dụ Notepad) và lưu lại với phần mở rộng là .crt. (Có chứa tags -----BEGIN CERTIFICATE----- và -----END CERTIFICATE-----). 2. Đăng nhập ...

 2. questionHow to export SSL certificate from one IIS 7 server to another
  How to export SSL certificate from one IIS 7 server to another Sometimes, when an SSL certificate is already installed on a Windows server, you may need to reinstall it on another Windows machine. This may be required when you have a Wildcard or a Multi-domain certificate, and the subdomains ...

 3. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ IIS 7
  Installing a certificate on Microsoft® IIS 7.x You will have received your certificate file from us, usually named 'your_domain_com.cer'. Alternatively, you may have received it as several files: 'your_domain_com.crt' and intermediate certificates UTNAddTrustServer_CA.crt and NetworkSolutions_CA ...

 4. questionCài đặt SSL certificate trên Plesk 12
  Cách tạo CSR code để kích hoạt certificate vui lòng xem hướng dẫn tạo CSR code. Nếu bạn đã có SSL certificate issued, tiến hành các bước sau để cài đặt: Đăng nhập Plesk Panel Chọn tab Websites & Domains và chọn domain muốn bảo mật. Click vào ‘Secure Your Sites’ Chọn SSL certificate đã đ ...

 5. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ IIS 8 / 8.5
  Bước 1: Cài đặt chứng chỉ Trung cấp của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) Mục đích bài viết: Bài viết này cung cấp step-by-bước hướng dẫn để cài đặt chứng chỉ trung gian của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) trước khi cài đặt SSL Exchange 2013. Lưu ý : Sử dụng cài lần lượ ...

 6. questionHow to install one SSL Certificate across multiple servers in IIS 8 on Windows Server 2012
  -How to install one SSL Certificate across multiple servers in IIS 8 on Windows Server 2012 Quý khách vui lòng truy câp link sau: https://www.youtube.com/watch?v=njN-k6TdSk4

 7. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL trên Kloxo
  1) Tìm đến mục SSL certificate 2) Nhập thông tin SSL Certificate 3) Assigning SSL certificate đến IP mà domain đang sử dụng 4) Assigning SSL certificate đến Domain cần sử dụng https 5) Restart Web service để apply config . Vd nếu đang sử dụng nginx : 6) Restart NGINX

 8. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt MMC (Microsoft Management Console) và cài đặt chứng chỉ số SSL cho Exchange 2010
  Bước 1: Cài đặt chứng chỉ Trung cấp của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) Mục đích bài viết: Bài viết này cung cấp step-by-bước hướng dẫn để cài đặt chứng chỉ trung gian của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) trước khi cài đặt SSL Exchange 2013. Lưu ý : Sử dụng cài lần lượ ...

 9. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt MMC (Microsoft Management Console) và cài đặt chứng chỉ số SSL cho Exchange 2013
  Bước 1: Cài đặt chứng chỉ Trung cấp của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) Mục đích bài viết: Bài viết này cung cấp step-by-bước hướng dẫn để cài đặt chứng chỉ trung gian của bạn trong Microsoft Management Console (MMC) trước khi cài đặt SSL Exchange 2013. Lưu ý : Sử dụng cài lần lượt ...

 10. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho Exchange 2003
  Install your Certificate: Open the ZIP file containing your certificate and copy the file named your_domain_name.cer to the desktop of the web server you are securing. Go to your Administrative Tools, and Open the Internet Services Manager. Right-Click on the Default Website or the website ...

 11. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy JBoss
  Nguồn: https://knowledge.verisign.com/support/ssl-certificates-support/index?page=content&id=SO6135 Problem Generate CSR on Jboss Generate Key on Jboss Install Certificate on Jboss Configure Jboss Web Container Resolution: Perform the steps below to generate your Key, CSR and Install your certi ...

 12. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho Outlook Web Access (OWA)
  Mặc định Outlook Web Access được cài đặt kèm theo Exchange Server. Địa chỉ mặc định là http://hostname/exchange. Có khá nhiều vấn đề bảo mật cần bàn đến khi cho phép truy cập vào Exchange Server thông qua OWA, do chạm đến phần khá nhạy cảm của hệ thống máy chủ Windows, đó chính là IIS. Tham khả ...

 13. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy Kloxo (2048 bit)
  This tutorial will show you how to setup a 2048-Bit SSL certificate in Kloxo (LxAdmin). Kloxo Currently does not support creating 2048-bit CSR’s via the Planel. So we will need shell into the system to create the CSR. 1. Generate your Key I recommend downloading “putty” to use to SSH into your s ...

 14. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy Apache (trên CentOS)
  This guide will explain how to set up a site over https. The tutorial uses a self signed key so will work well for a personal website or testing purposes. This is provided as is so proceed at your own risk and take backups!1. Getting the required software For an SSL encrypted web server you wil ...

 15. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy WHM/Cpanel
  Để cài đặt chứng chỉ số, bạn cần phải đăng nhập vào cPanel hoặc WHM. Cả hai cPanel và WHM có những cách hơi khác nhau để cài đặt chứng chỉ. Bạn cần một IP riêng cho SSL. Bạn không thể cài đặt SSL trên máy chủ đã có nhiều tên miền chung IP. Trong bài viết này chúng tôi không hướng dẫn cách tạo CS ...

 16. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy Oracle HTTP Server
  Oracle HTTP Server (OHS) cơ bản là Apache tuy nhiên có một số khác biệt trong quy trình triển khai chứng chỉ số. Chúng ta sẽ thực hiện nhờ tiện ích Oracle Wallet Manager (OWM). Hai bước chính cần thực hiện là: 1. Tạo một Wallet để chứa chứng chỉ số. 2. Cấu hình httpd.conf (và ssl.conf) để OHS h ...

 17. questionHướng dẫn triển khai, cài đặt chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy NGINX
  Để triển khai chứng chỉ số SSL cho máy chủ chạy nginx, chúng ta thực hiện theo các bước như sau: Bước 1: Khởi tạo private key và CSR Đăng nhập vào máy chủ bằng SSH với quyền root Tạo thư mục chứa chứng chỉ số bằng lệnh: mkdir /usr/local/ssl/crt2012 Chạy lệnh sau: openssl req -new -newkey rsa:20 ...


Knowledge Management