DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > SSL > 1 - Generate CSR | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
1 - Generate CSR rss button
Tạo Certificate Signing Request (CSR)
Có những bài báo13 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionCài đặt SSL trên IIS Windows Server
  Trên Windows Server - Mở Server Manager từ Administrative tools. Trên cửa sổ Server Manager, chọn Role sau đó chọn Add Roles để cài đặt Web Server (IIS) role. - Trên cửa sổ Before You Begin chọn Next để tiếp tục - Trên cửa sổ Select Server Roles, đánh dấu chọn vào mục Web Server (IIS) ...

 2. questionHướng dẫn tạo CSR với OpenSSL
  Bài viết này sẽ hướng dẫn tạo file CSR dùng để đăng ký SSL bằng công cụ OpenSSL trên Windows Download chương trình OpenSSL tại đây Nếu khi cài đặt mà Windows báo lỗi thiếu "Visual C++ 2008 Redistributables" thì bạn có thể tìm thấy file cài đặt được đính kèm trong file RAR phía trên. Hãy cài đặt ...

 3. questionGenerating CSR in Plesk 12
  Tạo CSR trên Plesk 12 Vui lòng làm theo hướng dẫn sau để tạo CSR code in trên Plesk 12 Panel: Đăng nhập vào Plesk Panel Chọn tab Websites & Domains và chọn domain muốn bảo mật Click vào ‘Secure Your Sites’ Click vào ‘Add SSL Certificate’ Ở trang tiếp theo nhập Certificate Name để dễ d ...

 4. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - NGINX
  Làm thế nào để tạo ra một CSR cho Nginx sử dụng OpenSSL. Khuyến cáo: Tiết kiệm cho mình một số thời gian bằng cách sử dụng OpenSSL CSR Wizard của chúng tôi để tạo ra apache ssl CSR của bạn. Chỉ cần điền vào các chi tiết, hãy bấm Generate, và dán lệnh openssl tùy chỉnh của bạn vào thiết bị đầu cu ...

 5. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - Kloxo (2048 bit)
  Generate your CSR Để tạo CSR, dùng lệnh sau (thay thế mydomain.com bằng domain của bạn ) với chuẩn SHA-256 openssl req -new -newkey rsa:2048 –sha256 -nodes -keyout server.key -out server.csr Bạn sẽ cần nhập 1 số thông tin về SSL cho domain. Vd (lưu ý các dòng chử đỏ, chính là nội dung nhập v ...

 6. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - Apache
  Làm thế nào để tạo ra một CSR cho Apache bằng cách sử dụng OpenSSL. Khuyến cáo: Tiết kiệm cho mình một số thời gian bằng cách sử dụng OpenSSL CSR Wizard của chúng tôi để tạo ra apache ssl CSR của bạn. Chỉ cần điền vào các chi tiết, hãy bấm Generate, và dán lệnh openssl tùy chỉnh của bạn vào thiế ...

 7. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - IIS 8 / 8.5
  Làm thế nào để tạo ra một CSR trong Microsoft IIS 8/8.5 . 1. Nhấp vào Start, sau đó chọn Administrative Tools, sau đó là Internet Information Services (IIS) Manager. 2. Chọn server name. 3. Từ menu trung tâm, kích đúp vào nút "Server Certificates" trong phần "Security" (nó ở gần phía dưới menu). ...

 8. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - CPanel Host
  CSR Creation for cPanel SSL Certificates Làm thế nào để tạo ra một CSR trong cPanel : Các hướng dẫn dành cho cPanel 11. Nếu bạn có một phiên bản khác nhau của cPanel, bạn sẽ đi qua một quá trình tương tự nhưng bạn có thể cần phải yêu cầu máy chủ web của bạn để được hướng dẫn cụ thể. 1. Đăng nhậ ...

 9. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - Tomcat Keytool
  Làm thế nào để tạo ra một CSR trong Tomcat với Keytool ? ** Chú ý: Bạn phải tạo ra một keystore mới bằng cách làm theo quá trình này. Nếu bạn cố gắng cài đặt một chứng chỉ mới một giấy chứng nhận cũ keystore của bạn sẽ không làm việc đúng cách. Sao lưu và loại bỏ bất kỳ keystores cũ nếu cần thiế ...

 10. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - IIS 7
  Làm thế nào để tạo ra một CSR trong Microsoft IIS 7 . 1. Nhấp vào Start, sau đó chọn Administrative Tools, sau đó là Internet Information Services (IIS) Manager. 2. Chọn server name. 3. Từ menu trung tâm, kích đúp vào nút "Server Certificates" trong phần "Security" (nó ở gần phía dưới menu). 4. ...

 11. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - Plesk Server
  Làm thế nào để tạo ra một CSR trong Plesk 7 ? 1. Trong Plesk Server Administrator, click vào domain . 2. Chọn domain mà bạn được đảm bảo, và sau đó chọn Certificate button. 3 . Nhập thông tin DN của bạn trong các lĩnh vực thích hợp. 4. Click on Request 5 . CSR sẽ được gửi đến địa chỉ email mà b ...

 12. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - WHM Server
  Làm thế nào để tạo ra một CSR trong WHM ? Các hướng dẫn sau đây cho WHM 11. Nếu bạn có một phiên bản khác nhau của WHM, bạn sẽ đi qua một quá trình tương tự nhưng bạn có thể cần phải yêu cầu máy chủ web của bạn để được hướng dẫn cụ thể. 1. Đăng nhập vào WebHost Manager control panel . 2. Trên me ...

 13. questionGenerating a Certificate Signing Request (CSR) - Direct Admin Server
  1. Đăng nhập vào direct admin với user "admin" 2. Phía bên phải bạn click 'Access Level' và sau đó chọn 'User Level' Click underneath Advanced Features on SSL Certificates. 3. Chọn option 'Create a Certificate Request' và nhập tất cả các thông tin được yêu cầu, khi bạn đang thực hiện 'save' ...


Knowledge Management