DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Email > IceWarp Mail Server | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
IceWarp Mail Server rss button
Hướng dẫn quản trị và sử dụng IceWarp Mail Server
Có những bài báo8 được tìm thấy trong thể loại này:
 1. questionHướng dẫn Forward to (Catch-all) trên IceWarp email hosting
  Email được gửi đến tài khoản xác định. Điều này có thể hữu ích nếu bạn muốn theo dõi incoming các email mà bạn muốn giám sát - Truy cập account mail admin ==>> chọn Settings... - Chọn Options + Action: Chọn Forward to (Catch - all) + E-mail: Nhập email cần forward tới Bạn c ...

 2. questionCấu hình Rule mail trên IceWarp WebAdmin
  - Đăng nhập vào tài khoản Admin Mail: Tại đường dẫn http://mail.domain.com/admin hay http://IP/admin - Vào Mục Setting: - Thao tác thực hiện: Create new : Tạo 1 Rule mới . Edit : Chỉnh sửa Rule hiện có. Delete : Xóa Rule. UP/Down : Chỉnh ưu tiên giữa các Rule (Rule nào ơ ...

 3. questionHướng dẫn sử dụng IceWarp Mail Client
  1.Đăng nhập: theo link dạng: http://mail.your-domain.com Tạo 1 email mới: New Email Message. Điền các thông số để gửi mail. Tạo New Contact : New Contact Các chức năng Distribution List,Event,Task,Journal,Note,File,Call,Folder sẽ phụ thuộc vào nhu cầu công việc của mỗi công ty. Tạ ...

 4. questionHướng dẫn tạo rule tất cả các email nhận đều vào inbox
  Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn quý khách tạo rule để tất cả các email nhận đều vào thư mục inbox. - Đầu tiên chúng ta đăng nhập vào webmail với đường dẫn: mail.domain.com (ví dụ: mail.digipower.vn). Đăng nhập thành công sẽ hiện ra giao diện như sau: - Tiếp theo click Menu Tools -> Rule - Hộp ...

 5. questionHướng dẫn sử dụng IceWarp Mail Server
  + Đăng nhập vào hệ thống ICEWARP với quyền admin : Quý khách vui lòng vào link sau : http://mailhost02.digipower.vn/admin Nếu trường hợp domain của quý khách đã được trỏ về IP server mail thì quý khách truy cập vào link sau : http://domain.com/admin Với domain.com là ( tên miền của quý khách ...

 6. questionDisable folder spam
  Select whether users will have the Spam folders enabled. Use Spam folder Messages marked as Spam will not be saved to the User's Inbox, but will be saved to a separate Spam folder. You can further define Spam Administrator(s) who can maintain one or more Spam folders. This can be a great time- ...

 7. questionHướng dẫn sử dụng IceWarp Mail Hosting
  + Đăng nhập vào hệ thống ICEWARP với quyền admin : Quý khách vui lòng vào link sau : http://mailhost02.digipower.vn/admin Nếu trường hợp domain của quý khách đã được trỏ về IP server mail thì quý khách truy cập vào link sau : http://domain.com/admin Với domain.com là ( tên miền của quý khách ...

 8. questionHƯỚNG DẪN ADD MỘT DOMAIN TRONG SERVER MAIL
  HƯỚNG DẪN ADD MỘT DOMAIN TRONG SERVER MAIL Đăng nhập ICEWARP với quyền admin: truy cập link http://IP/admin/ Ví dụ: IP = 112.78.5.152 Nếu trường hợp domain của quý khách đã được trỏ về IP server mail thì quý khách truy cập vào link sau: http://domain.com/admin (Với domain.com là tên miền của ...


Knowledge Management