DIGIPOWER Tutorials

Trang chủ > Email > Email Marketing | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập Trang chủ | | Danh mục bài viết yêu thích | Liên hệ | Đăng nhập
Tìm kiếm các bài viết theo từ khoá Liệt kê theo danh mục
Xem bài viết theo Danh mục
Không có danh mục con
Email Marketing rss button
Có 1 bài viết được tìm thấy trong thể loại này:
  1. questionHướng dẫn sử dụng email marketing
    Sau khi cấu hình DNS record CNAME, các bạn truy cập đường dẫn domain.marketing.digipower.vn/admin (với domain là tên miền của bạn) để quản trị: Sau khi đăng nhập xong, bạn vào bảng điều khiển email marketing: Để gửi mail trước tiên bạn cần có: - Chiến dịch gửi mail - Danh sách gửi mail - Địa ...


Knowledge Management